Trang chủ
  Tìm
 


Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.Giám đốc Học viện Tài chính dự Lễ khai trương giao diện mới Cổng TTĐT Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử, thực hiện cải cách và hiện đại hóa mạnh mẽ thủ tục hành chính, thông qua hệ thống Cổng TTĐT sẽ là cầu nối quan trọng hình thành Cổng điện tử giao tiếp chính thức giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với người dân, giữa cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp, sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức khai trương giao diện mới Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài chính và khai trương Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước.LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchXem kết quả

TIN VIDEO

Truy cập
    THỐNG KÊ
  Truy cập: 17.479.569
  Online: 302