Trang chủ
  T�m
 


Khai giảng Lớp bồi nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Tiếng Việt của Học viện Kinh tế -Tài chính Lào

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Bộ Tài chính nước CHDCND Lào, hàng năm, Học viện Tài chính tổ chức mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào. Theo nhiệm vụ năm 2014 được Bộ Tài chính phê duyệt, Học viện Tài chính tổ chức Khóa học bồi dưỡng nghiệm vụ sư phạm giảng dạy tiếng Việt cho các giảng viên tiếng Việt của Học viện Kinh tế - Tài chính Lào. Đây là hoạt động nằm trong Đề án thành lập Bộ môn Tiếng Việt Tài chính – Kế toán nhằm giúp trường Bạn có thể tự đào tạo được chuyên ngành Tài chính – Kế toán bằng tiếng Việt cho sinh viên của trường.Cán bộ, đảng viên ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tháng 9 năm 2014, vừa tròn kỷ niệm 45 năm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, tiếp tục học tập và thực hiện theo Di chúc thiêng liêng của Bác, cán bộ, Đảng bộ Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng toàn Đảng, toàn dân thi đua làm nhiều việc tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của dân tộc.LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Thông tin về cựu sinh viên

Xem kết quả

Truy cập
    THỐNG KÊ
  Truy cập: 9.568.062
  Online: 148