Trang chủ
  T�m
 


Thông báo V/v: Chương trình học bổng Irish Aid Ideas năm học 2015-2016

Đại sứ quán Ai-len có thông báo về chương trình học bổng Irish Aid Ideas năm học 2015 – 2016. Chương trình học bổng thuộc chương trình trao đổi kinh nghiệm phát triển Ireland (IDEAS) bắt đầu năm 2009 dành cho các khóa học thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác (tài chính, quản lý dự án, marketing, v.v) tại trường Đại học kinh doanh UCD Michael Smurfit thuộc trường Đại học tổng hợp Dublin, Ireland.LIÊN KẾT


Khoa/Phòng ban

Thăm dò
Thông tin về cựu sinh viên

Xem kết quả

Truy cập
    THỐNG KÊ
  Truy cập: 10.018.347
  Online: 169