Danh mục

Tin mới

Ảnh-17-01-2017-15-img3 Ảnh-17-01-2017-15-img2 Ảnh-17-01-2017-15-img1 Ảnh-17-01-2017-15-img0

Xét dk TT, T.Nghiệp, chứng chỉ
Thứ sáu, 05/05/2017 - 10:6

TB: v/v Hoãn xét công nhận tốt nghiệp
Số: 63/TB-KT&QLCL ngày 05/5/2017

     Điều 27 mục 4 Quy định 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định: Sinh viên chưa muốn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy đối với các học phần bị điểm D phải làm đơn xin hoãn công nhận tốt nghiệp gửi Ban Khảo thí và QLCL chậm nhất 7 ngày trước khi Hội đồng họp xét tốt nghiệp.

     Thực hiện quy định này và để tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được thông tin về việc xét tốt nghiệp, Ban Khảo thí và QLCL thông báo:

     1. Sinh viên CQ51 có nhu cầu hoãn xét và công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy phải làm đơn gửi về Ban Khảo thí & QLCL(P305) chậm nhất ngày 19/06/2017. (Tải mẫu đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp)

     2. Hàng năm Học viện Tài chính tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy theo 4 đợt tương ứng với thời gian: tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

     Sinh viên hệ đại học chính quy có đơn xin hoãn tốt nghiệp để học cải thiện điểm trung bình chung tích lũy có nhu cầu được xét và công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

     - Xét tốt nghiệp đợt 1 (tháng 3): nộp đơn trước ngày 28/2 hàng năm.

     - Xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 6): nộp đơn trước ngày 31/5 hàng năm.

     - Xét tốt nghiệp đợt 3 (tháng 9): nộp đơn trước ngày 31/8 hàng năm.

     - Xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 12): nộp đơn trước ngày 30/11 hàng năm.

Số lần đọc: 1154
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà