Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ tư, 06/05/2015 - 16:12

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2

                         THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2

 31

Niên giám tài chính ngân hàng Việt Nam: Vietnam bank finance directory . - H.: Tài chính, 1998 . - 444tr.; 29cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb04072, Vb04073, Vd04440-Vd04444, Vm36042-Vm36044

 32

Tài chính ngân hàng và chính sách tiền tệ ở Malaixia: The political economy of malysia . - H.: Licosaxuba, 1989 . - 70tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vm05684-Vm05689

 33

Hệ thống ngân hàng Mỹ/ Lê Xuân Nghĩa, Đào Anh Tuấn, Quốc Hưng . - H.:, 1989 . - 159tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb00992, Vm05706-Vm05708

34

Tín dụng ngân hàng: Giáo trình/ Nguyễn Ngọc Quả . - H.: Thống kê, 1990 . - 243tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb01841-Vb01844

35

Ngân hàng thông tin/ Nguyễn Bá Hào . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1983 . - 191tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb01012, Vb01013

36

Chính sách ngoại hối và chính sách tín dụng đối ngoại của Liên xô: Dịch theo bản hoa văn của Lý Thiệu Bằng do ngân hàng nhân dân Trung quốc xuất bản/ Mễ-Tô Tư Kim . - H.: Ngân hàng quốc gia Việt nam Trung ương, 1955 . - 44tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb00403

37

Công tác tiền lương, tài chính, ngân hàng trong xí nghiệp công nghiệp . - H.: Sự thật, 1972 . - 158tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb 280

38

Ngân hàng nhà nước - Đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất trong nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp địa phương phát triển/ Phạm Hùng . - H. : Sự thật, 1961 . - 20tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb 1083

39

Các quy luật kinh tế và hệ thống kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Cộng hoà dân chủ Đức: Tài liệu tham khảo trích dịch của Trường cán bộ tài chính kế toán ngân hàng trung ương-1974 . - H.: Trường cán bộ tài chính kế toán ngân hàng trung ương, 1974 . - 122tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vv79

40

Các nghiệp vụ ngân hàng với nước ngoài/ Pierre Prissert; Nguyễn Thuý Vinh dịch . - H.: Viện tiền tệ tín dụng, 1991 . - 162tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vm05650, Vm05651, Vv537

41

Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong bước đầu đổi mới ở Việt nam/ Cao Sỹ Kiêm . - H.: Viện khoa học ngân hàng, 1993 . - 231tr.; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Vd01813, Vd01814, Vv565

42

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Dịch từ nguyên bản tiếng Anh/ Frederic.S.Mishkin . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 955tr.; 23cm

·  Đăng ký cá biệt: Vv576

43

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính/ Frederic S. Mishkin; Nguyễn Quang Cư, Nguyễn Đức Dy dịch . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1995 . - 955tr.; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vd02404-Vd02407, Vm05270-Vm05303, Vm07142, Vm07143, Vm36187-Vm36192

44

Giới quan chức trong kinh doanh: ý nghĩa kinh tế và chính trị của sở hữu nhà nước. Báo cáo nghiên cứu chính sách của ngân hàng thế giới. Sách tham khảo . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 366tr.; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb03918-Vb03920, Vd04863-Vd04865

45

Đồng tiền chung châu Âu và chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương châu Âu/ Nguyễn Duệ Ch.b, Nguyễn Văn Tiến, Tô Kim Ngọc . - H.: Thống kê, 1999 . - 241tr.; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb05026, Vb05027, Vd04843-Vd04847, Vm36396-Vm36398

46

Luật ngân hàng nước Việt Nam, luật các tổ chức tín dụng và những văn bản hướng dẫn thi hành . - H.: Tài chính, 1999 . - 470tr.; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb05048, Vb05049, Vd04065, Vd05065-Vd05068

47

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng . - H.: Thống kê, 2000 . - 1324tr.; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb04050, Vb04282, Vd05348-Vd05350

48

Chartered Banking in Canada/ A.B. Jamieson . - Canađa: The Ryerson Press, 1953 . - 394tr.; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: LV359

49

Hệ thống ngân hàng các nước công nghiệp phát triển/ Lê Văn Tư, Lê Văn Thức ch.b . - H.: Viện tiền tệ tín dụng, 1992 . - 275tr.; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb02049, Vb02050

50

Kế toán ngân hàng: Giáo trình/ Nguyễn Bá Nha ch.b . - H.: Tài chính, 2000 . - 416tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb04350-Vb04354, Vd05804-Vd05808, Vd05822-Vd05826

 51

Việt nam 2010: Tiến vào thế kỷ XXI: Báo cáo phát triển Việt nam 2001. Báo cáo chung của ngân hàng thế giới. Ngân hàng phát triển Châu á và chương trình phát triển liên hợp quốc. Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt nam ngày 14-15 tháng 12 năm 2000. P.3: Tổng quan . - Kđ:, 2000 . - 25tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vt166

 52

Tiền tệ ngân hàng và tín dụng/ Robert.Ray Mond; Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Đức Tiếu dịch . - H.:, 1992 . - 332tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb01289, Vb01290, Vm05330-Vm05334

 53

Fifty years of the Deutsche Mark. Central Bank and the currency in Germany since 1948 . - USA: Oxford University, 1999 . - 836tr.; 23cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv427

 54

Việt nam báo cáo tiến triển trong chiến lược hỗ trợ quốc gia của nhóm Ngân hàng thế giới giai đoạn 1999-2002 . - Kđ:, 2000 . - 14tr và phụ lục; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb05279

 55

Từ điển quản lý tài chính ngân hàng/ Pierre Conso, Robert Lavaud, Bernard Colasse,.. . - H.: Thế giới, 1994 . - 439tr.; 20cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv44, Vm05264-Vm05268

 56

Từ điển Anh - Việt thương mại tài chính ngân hàng: English Vietnamese dictionary . Commerce- Finance- Banking . - TpHCM.: Thế giới, 1995 . - 470tr.; 20cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv54

 57

Từ điển ngân hàng tin học Anh - Việt: Dictionary of banking and informatics English - Vietnamese . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 596tr.; 19cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv150, Vd01616, Vd01617

 58

Các văn bản pháp luật hiện hành về ngân hàng. T.2 . - H.: Thống kê, 2000 . - 1228tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb04859, Vb04860, Vd06518

 59

Các văn bản pháp luật hiện hành về ngân hàng. T.3 . - H.: Thống kê, 2001 . - 1526tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb04861, Vb04862, Vd06519

 60

Việt nam đánh giá trách nhiệm tài chính quốc gia: Báo cáo của Ngân hàng thế giới thực hiện với sự cộng tác của các cơ quan chính phủ Việt nam . - Kđ: , 2001 . - 101tr.; 27cm

·  Đăng ký cá biệt: Vt172

Số lần đọc: 58
Trang 1/40
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà