Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ sáu, 27/03/2015 - 14:46

Giáo trình Kế toán Ngân hàng thương mại (XB năm 2014)

Giáo trình “Kế toán ngân hàng thương mại” được biên soạn năm 2007 đã đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Học viện Tài chính trong thời gian qua. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương đã thể hiện được nội dung cơ bản về kế toán ngân hàng thương mại. Lần tái bản này, giáo trình được sửa chữa, bổ sung những nội dung mới, cập nhật chế độ kế toán và nghiệp vụ mới trong các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy, học tập trong Học viện, đồng thời đây cũng là tài liệu thiết thực đối với nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân hàng thương mại.

Giáo trình “Kế toán ngân hàng thương mại” tái bản lần này do tập thể tác giả là các nhà khoa học, giảng viên thuộc Bộ môn nghiệp vụ Ngân hàng của Học viện Tài chính biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung gồm:

- Ths.Nguyễn Văn Lộc. Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn, chỉnh sửa chương 1;

- PGS.TS.Hà Minh Sơn, giảng viên chính Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, đồng chủ biên và trực tiếp biên soạn, chỉnh sửa chương 2,3,4,8;

- Ths.Vũ Thị Thúy Hường, Trường đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực NHTMCP Công thương Việt Nam, biên soạn chỉnh sửa chương 4,6,7;

MỤC LỤC

                                                                         Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại

5

1.2. Tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

7

1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng

50

1.4. Quy trình kế toán ngân hàng thương mại

56

1.5. Bộ máy kế toán ngân hàng thương mại

59

Câu hỏi chương 1

61

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

63

2.1. Kế toán  nguồn vốn chủ sở hữu

63

2.2. Kế toán nguồn vốn huy động

82

Câu hỏi chương 2

119

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN PHỤC VỤ KINH DOANH

121

3.1. Kế toán tiền mặt

121

3.2. Kế toán nghiệp vụ tiền gửi

133

3.3. Kế toán tài sản cố định

141

3.4. Kế toán công cụ lao động và vật liệu

168

Câu hỏi chương 3

172

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH

173

4.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay

173

4.2. Kế toán nghiệp vụ đầu tư

197

4.3. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

204

Câu hỏi chương 4

212

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

213

5.1. Những vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng của khách hàng

213

5.2. Quy trình kế toán dịch vụ thanh toán

220

5.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán với nước ngoài của khách hàng

238

Câu hỏi chương 5

254

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG

255

6.1. Những vấn đề chung về thanh toán liên ngân hàng

255

6.2. Kế toán thanh toán liên  ngân hàng

256

Câu hỏi chương 6

324

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THU NHẬP – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH

325

7.1. Kế toán các khoản thu nhập

325

7.2. Kế toán các khoản chi phí

330

7.3. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

342

Câu hỏi chương 7

349

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN THU NHẬP – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

325

7.1. Kế toán các khoản thu nhập

325

7.2. Kế toán các khoản chi phí

330

7.3. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

342

Câu hỏi chương 7

349

CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

351

8.1. Hệ thống báo cáo tài chính đối với Tổ chức tín dụng

351

8.2. Bảng cân đối tài khoản kế toán

356

8.3. Bảng cân đối kế toán

360

8.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

369

8.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

374

8.6. Thuyết minh báo cáo tài chính

394

Câu hỏi chương 8

435

Danh mục tài liệu tham khảo

436

Mục lục

438

 

Số lần đọc: 1537
Trang 1/33
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà