Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ sáu, 22/05/2015 - 10:28

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THÁNG 2 NĂM 2015

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THÁNG 2 NĂM 2015

1

Kinh doanh : Báo cáo phát triển Việt Nam 2006 . - H. : Kn., 2005 . - 174tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14790-Vb14793

2

Hướng đến tầm cao mới : Báo cáo phát triển Việt Nam 2007 . - H. : Kn., 2006 . - 184tr : kèm phụ lục. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14788, Vb14789

3

Cẩm nang về minh bạch tài khóa . - Kn. : Kn., 2011 . - 281tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14778

4

Quản lý ngân sách địa phương : Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình. Tài liệu lưu hành nội bộ. / Anwr Shah; Trần Thành Nam dịch, PGS.TS.Nguyễn Hoàng Ánh hiệu đính . - H. : Thời đại., 2013 . - 502tr. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14777

5

Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World. Volume 2, Gender, Politics, and Financial Stability / Robert Holzmann, Edward Palmer, and David Robalino . - Washington,D.C : The World Bank., 2013 . - 509p. ; 24cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv03234

6

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ Việt Nam : Bình đẳng giới và sự bền vững của Quỹ bảo hiểm xã hội . - Kn. : Ngân hàng thế giới., 2009 . - 84tr. ; 25cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14779-Vb14781, Vd26326, Vd26327

7

Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt nam: Hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề . - Kđ : Ngân hàng thế giới, 2008 . - 138tr. ; 29cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10688, Vb14782

8

Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của nhà nước : Sách tham khảo / Keith Mackay . - H. : Chính trị quốc gia, 2008 . - 197tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb10684, Vb14786, Vb14787, Vd26333-Vd26335

9

Việt nam: Quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo - Đánh giá tổng hợp chi tiêu công, đấu thầu mua sắm công và trách nhiệm tài chính 2004. T.2, Các vấn đề chuyên ngành . - H. : Tài chính, 2005 . - 135tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb07626, Vb14794, Vb14795

10

Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam : Những thực tiễn tốt . - H. : Hồng Đức., 2014 . - 40tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14796-Vb14798, Vd26336, Vd26337

11

Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam : Báo cáo tổng hợp . - H. : Hồng Đức., 2014 . - 139tr. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14829-Vb14831, Vd26392-Vd26397, Vs02207

12

Land transparency study good practice notes . - H. : Hong Duc., 2014 . - 38p. ; 30cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv03225-Lv03227, Vd26400, Vd26401

13

Land transparency study synthesis report . - H. : Hong Duc., 2014 . - 127p. ; 28cm

·  Đăng ký cá biệt: Lv03228-Lv03230, Vd26402, Vd26403

14

Việt Nam: Phát triển một hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại - Những thách thức hiện tại và các phương án lựa chọn cho cải cách trong tương lai . - H. : Ngân hàng thế giới., 2012 . - 31cm. ; 29cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14783-Vb14785, Vd26328-Vd26332, Vm53318-Vm53320, Vs02198

15

Lý thuyết và giải pháp tạo việc làm ở nước ta trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế : Sách chuyên khảo / Vũ Bá Thể . - H. : Hồng Đức., 2015 . - 222tr. ; 21cm

·  Đăng ký cá biệt: Vb14806-Vb14810, Vd26348-Vd26357, Vm53405-Vm53488, Vs02200

Số lần đọc: 1109
Trang 1/44
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà