Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-18-09-2015-14-img0 Ảnh-18-09-2015-14-img1 Ảnh-18-09-2015-14-img2 Ảnh-18-09-2015-14-img0 gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1

Tài liệu
Thứ ba, 01/12/2015 - 9:56

Bài giảng gốc Kế toán quản trị công (XB năm 2015)

Kinh tế thị trường ở Việt Nam đã thực sự chuyển đổi và lớn mạnh, tính liên thông, cạnh tranh và hoạt động của nềm kinh tế Việt Nam dần được hoàn hiện. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhu cầu thông tin kinh tế, tài chính ngày càng đa dạng, phức tạp. Công cụ kế toán công phục vụ quản lý kinh tế, chính trị xã hội được khẳng định, ngày càng tiệm cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Nền kinh tế thị trường thị trường cạnh trang thúc đẩy các nhà sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ giảm giá thành, tối thiểu hóa chi phí, nâng cao chất lượng, nhưng đòi hỏi hiệu quả kinh tế cao, đây là một bài toán không dễ giải. Các nhà kinh tế đã tìm ra một đáp án tốt đó chính là kế toán quản trị, kế toán quản trị cung cấp thông tin kinh tế tài chính không chỉ là thông tin quá khứ mà còn cung cấp thông tin kinh tế tài chính trong tương lai, giúp nhà quản lý hoạch định kế hoạch và ra quyết định, hơn thế nữa kế toán quản trị kết hợp chặt chẽ với các phương pháp phân tích thống kê trở thành lời giải cho các nhu cầu thông tin định lượng, chi tiết  tế tài chính, sản xuất kinh doanh trả lời tốt hơn các câu hỏi của về giá trị, số lượng và cả thông tin định tính, phục vụ ngày càng tốt cho vai trò hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định về nền kinh tế: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Những năm qua kế toán quản trị doanh nghiệp hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản trị, quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy nhà nghiên cứu đưa khoa học kế toán quản trị lên một tầm cao mới, phục vụ thông tin đa dạng, chi tiết, nhanh, kịp thời và đáp ứng đòi hỏi cao của nhà quản lý ra quyết định.

Nền kinh tế ngày càng được tự do hóa, tính cạnh tranh ngày càng cao, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước ngày càng cần được bổ sung chuyển đổi theo hướng nhà nước khắc phục các khiến khuyết của thị trường, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công, vai trò quản lý, quản trị yêu cầu sát với đòi hỏi thực tiễn, khái niệm nhà nước hiệu quả đã ra đời và được nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn. Kinh tế, tài chính công cũng tiệm cận với kinh tế tài chính tư ở những nội dung như: Tính toán chi, chi phí gắn với kết quả, hiệu quả đầu ra… Kế toán quản trị công được nghiên cứu và là công cụ quan trọng hàng đầu đảm bảo “Nhà nước hiệu quả trong một thế giới chuyển đổi”.

Môn học Kế toán quản trị công được Học viện Tài chính triển khai nghiên cứu, giảng dạy cho sinh viên kinh tế, tài chính, kế toán nói chung và đặc biệt là chuyên ngành kế toán công nói riêng.

Bài giảng gốc Kế toán quản trị công do PGS.TS Trương Thị Thủy và TS.Ngô Thanh Hoàng đồng chủ biên, trực tiếp biên soạn và chỉ đạo biên soạn, tham gia trực tiếp biên soạn còn có: Ths.Hy Thị Hải Yến và Ths.Ngô Thị Thùy Quyên, cụ thể: PGS.TS.Trương Thị Thủy, đồng chủ biên, biên soạn chương 1; TS.Ngô Thanh Hoàng, đồng chủ biên, biên soạn chương 2 và đồng biên soạn chương 4; Ths. Hy Thị Hải Yến biên soạn chương 3; Ths.Ngô Thị Thùy Quyên đồng biên soạn chương 4.

MỤC LỤC

                                                                         Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÔNG

5

1.1. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị công

5

1.2. Đối tượng và nội dung kế toán quản trị công

15

1.3. Phương pháp kế toán quản trị công

35

Chương 2. DỰ TOÁN TRONG KHU VỰC CÔNG ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

57

2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

59

2.2. Lập dự toán ngân sách nhà nước

105

2.3. Kế toán quản trị lập ngân sách nhà nước

125

2.4. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

155

Chương 3. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THU NSNN

191

3.1. Tổng quan kế toán quản trị thu NSNN

191

3.2. Chủ thế và nội dung thông tin kế toán quản trị thu NSNN

206

3.3. Kế toán quản trị thu NSNN trong lập kế hoạch thu NSNN

226

3.4. Kế toán quản trị trong quá trình kiểm soát, chấp hành kế hoạch thu NSNN

243

3.5. Kế toán quản trị thu NSNN trong quá trình quyết toán thu NSNN

276

3.6. Kế toán quản trị thu NSNN trong các công tác dự báo thu NSNN

281

Chương 4. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

291

4.1. Khái niệm và nội dung kế toán quản trị hành chính sự nghiệp

291

4.2. Kế toán quản trị thu hành chính sự nghiệp

292

4.3. Kế toán quản trị, chi phí, giá thành và các dịch vụ hành chính sự nghiệp

304

4.4. Kế toán quản trị xác định và phân phối kết quả hành chính sự nghiệp

345

4.5. Phân tích dự báo thông tin kế toán quản trị hành chính sự nghiệp

350

PHỤ LỤC

389

TÀI LIỆU THAM KHẢO

435

Số lần đọc: 7
Trang 1/118
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà