Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-18-09-2015-14-img0 Ảnh-18-09-2015-14-img1 Ảnh-18-09-2015-14-img2 Ảnh-18-09-2015-14-img0 gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1

Tài liệu
Thứ sáu, 23/09/2016 - 15:45

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHẦN 8

211

Nhập môn tin học: Theo chương trình B/ Hoàng Phương, Hoàng Long . - H.: Thống kê, 1997 . - 562tr.; 19cm

  Đăng ký cá biệt: Vb03939, Vb03940, Vd03140-Vd03143, Vm35088-Vm35090

212

Những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử / Minh Quang biên soạn . - H. : Lao động xã hội, 2005 . - 400tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09100-Vb09102, Vd17434-Vd17438, Vm43690, Vm43691

213

Những tình huống thường gặp và kỹ năng xử lý khi sử dụng máy tính / KS.Công Sơn, Hoàng Nguyên . - H. : Thống kê, 2006 . - 550tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08540-Vb08542, Vd16579-Vd16583, Vs01117, Vv03543

214

Object- oriented C++ data structure for real programmers / Jan L. Harrington . - USA : Morgan Kaufmann, 2002 . - 552p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01893

215

OCA/OCP Introduction to Oracle 9i SQL/ Chip Dawes, Biju Thomas . - Theunited Stales of America: San Francico: London, 2002 . - 539tr.; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv704

216

OCA/OCP Oracle 9i DBA fundamentals I/ Biju Thomacs, Bod Bryla. T.1 . - Theunited States of America: San Francico: London, 2002 . - 452tr.; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv701

217

One - to one Web marketing : Build a Relationship marketing strategy one customer at a time / Cliff Allen; Deborah Kania; Beth Yaeckel . - 2nd Edit. - USA : John Willey, 2001 . - 351p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02536

218

Oracle 9i New Features / Robert G. Freeman . - USA : Mc Graw- Hill, 2002 . - 254p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01640

219

Oracle 9i web development / Bradley D. Brown . - USA : Mc Graw- Hill, 2001 . - 1119p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01842

220

Oracle 9i XML Handbook : Develop XML based E-commerce applications / Ben Chang . - USA : McGraw-Hill, 2001 . - 495p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02622

221

Oracle 9i: : A beginner's guide / Michael Abbey; Michael Corey; Ian Abramson . - USA : McGraw-Hill, 2002 . - 515p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02638

222

Oracle administration and management / Michael Ault . - USA : John Wiley, 2002 . - 957p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01730

223

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs : Work Seamlessly in a Mixed-Database Environment / Michelle Malcher . - USA : Mc Graw-Hill, 2011 . - 334tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03106

224

Oracle self-service applications : Implement oracle e-business suite self-service modules / Melanie A. Cameron . - USA : Mc Graw Hill , 2010 . - 302p. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03133

225

Oracle streams 11g data replication : Design and manage a powerful data replication solution / Kirtikumar Deshpande . - USA : Mc Graw Hill , 2011 . - 512p. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03135

226

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn Văn Ba . - In lần thứ ba. - H. : Đại học quốc gia, 2006 . - 288tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09185, Vb09186, Vd17579-Vd17581, Vm43831-Vm43835

227

Photoshop 7 down dirty tricks / Scott Kelby . - New Riders, 2002 . - 272p. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02321

228

Photoshop 7.0 & 8.0 thật giản dị / KS.Quang Huấn, KS.Phạm Quang Huy . - H. : Giao thông vận tải, 2004 . - 190tr. ; 29cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09337, Vb09338, Vd17820-Vd17822, Vm44075-Vm44079

229

Photoshop CS.8.0 / Kỹ sư Nguyễn Phương . - H. : Thống kê, 2004 . - 876tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09125, Vd17476, Vd17477

230

Phục chế ảnh và các hiệu ứng đặc biệt trên photoshop 7.0 với KPT 5.0 / Phạm Quang Hân, Phạm Quang Huy . - H. : Giao thông vận tải, 2003 . - 240tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb09339, Vb09340, Vd17823-Vd17825, Vm44080-Vm44084

231

Plug-In PHP : 100 power solutions / Nixon Robin . - USA : McGraw-Hill, 2010 . - 348tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03100

232

Practical powerpivot and Dax formulas for Excel 2010 / Art Tennick . - USA : Mc Graw-Hill, 2011 . - 438tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03104

233

Practical Software Project Estimation: A Toolkit for Estimating Software Development Effort and Duration : International Software Benchmarking Standards Group / Peter Hill . - USA : Mc Graw-Hill, 2011 . - 289tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03107

234

Presentation skills for managers / Jennifer Rotondo; Mike Rotondo . - USA : Mc Graw- Hill, 2002 . - 190p. ; 22cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01863

235

Professional SQL Server 2000 XML / Paul J. Burke; Sam Ferguson; Denise Gosnell; Paul Morris; .. . - USA : Wrox, 2001 . - 595p. ; 23cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02597

236

Professional SQL Sever 2000 programming/ Robert Vieira . - USA: Wroxpress, 2000 . - 4486tr.; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv698

237

Project 2002 : Effective project management in eight steps / Stephen L. Nelson . - USA : Redmond, 2002 . - 267p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02332

238

Quản lý cơ sở dữ liệu với Access 2003 / KS.Ngọc Tuấn . - H. : Thống kê, 2003 . - 170tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08049-Vb08051, Vd15727-Vd15729, Vm42242, Vm42243, Vs00994, Vv03439

239

Quản lý dự án công nghệ thông tin : Bản lược dịch / Ths.Vũ Bá Anh chủ nhiệm; Thành viên: Ths.Phan Phước Long, Ths.Hà Văn Sang, Ths.Hoàng Hải Xanh,.. . - H., 2014 . - 359tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Vb14915-Vb14917, Vd26462-Vd26465

240

Quản lý đĩa và dữ liệu trong windows Server 2003 / Minh Mẫn . - H. : Thống kê, 2003 . - 301tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08006-Vb08008, Vd15668-Vd15671, Vs00984, Vv03429

 

Số lần đọc: 186
Trang 1/231
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà