Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Tài liệu
Thứ tư, 29/07/2015 - 10:32

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHUYÊN NGÀNH MARKETING PHẦN 2

31

Nghệ thuật quản lý - Marketing - bán hàng hiện đại / Nguyễn Dương, Anh Tuấn . - H. : Thống kê, 2005 . - 378tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vm43516-Vm43525

32

Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình . - H. : Lao động- xã hội, 2005 . - 335tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vm43596-Vm43605

33

Marketing và nghệ thuật định giá / Mạnh Tuấn, Minh Ánh . - H. : Văn hóa thông tin, 2005 . - 267tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb08984-Vb08986, Vd17248-Vd17252, Vs01249, Vv03634

34

Đầu tư cho chiến lược - Hình ảnh thương hiệu = Investing in a Strategic brand Image :Song ngữ Việt - Anh / Richard Moore . - H. : Văn hóa - Thông tin., 2009 . - 198tr. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb12028, Vb12029

35

Các kỹ năng marketing hiệu quả / Trần Thị Bích Ngà, Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Thu Hà biên dịch; TS.Nguyễn Văn Quỳ hiệu đính . - HCM. : Tổng hợp TP.HCM., 2012 . - 238tr. ; 24cm. - ( Cẩm nang kinh doanh )

  Đăng ký cá biệt: Vb13528-Vb13530, Vd24189, Vd24190

36

Giáo trình quản trị marketing / Ths.Ngô Minh Cách, TS.Đào Thị Minh Thanh đồng chủ biên . - H. : Tài chính., 2013 . - 463tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT150156-GT150339, Vb13896-Vb13900, Vd24789-Vd24798, Vs01996

37

Marketing the core / Roger A. Kerin; Steven W. Hartley; William Rudelius . - USA : Mc Graw Hill , 2009 . - 493p. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Lv03224

38

45 giây tạo nên thay đổi : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla; Nguyễn Hoàng Yến dịch . - TP.HCM., 2014 . - 188tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb14375-Vb14377, Vd25620-Vd25624, Vm52154-Vm52159, Vs02087

39

IMC : An integrated marketing. Communications exercise / Bernard C. Jakacki . - Australia : South- Western, 2001 . - 75p. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01913

40

Marketing research / David A. Aaker, V. Kumar, George S. Day . - 7th ed. - USA : John Wiley, 2001 . - 752p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01664

41

Word of mouse : The marketing power of collaborative filtering / John Riedl; Joseph Konstan; Eric Vrooman . - USA : Warner, 2002 . - 259p. ; 22cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02265

42

Winning in Asia, European style : Market and nonmarket strategies for success / Vinod K. Aggarwall . - USA : Palgrave, 2001 . - 290p. ; 22cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02246

43

Strategic marketing management : A means- end approach / Mark E. Parry . - USA : Mc Graw Hill, 2002 . - 275p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02455

44

Free Marketing : 101 cách marketing giá rẻ hoặc miễn phí để phát triển doanh nghiệp của bạn trực tuyến và phi trực tuyến / Jim Cockrum . - H. : Lao động - Xã hội, 2013 . - 500tr. : 21cm. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Vb13830-Vb13832, Vd24676-Vd24680, Vm50787-Vm50798

45

Quản trị thương hiệu / TS.Phạm Thị Lan Hương chủ biên; PGS.TS.Lê Thế Giới, TS.Lê Thị Minh Hằng . - Tài chính., 2014 . - 302tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb14419-Vb14421, Vd25695-Vd25699, Vm52188-Vm52193, Vs02099

46

Quảng cáo theo phong cách Ogilvy / David Ogilvy . - Lao động - Xã hội., 2014 . - 315tr. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Vb14408-Vb14410, Vd25679-Vd25683

47

Thuật Marketing / Brian Tracy; Nhật Minh dịch . - H. : Thế giới., 2015 . - 135tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb14984-Vb14986, Vd26576, Vd26577

48

Marketing: an introductory Text/ Michael J.Baker . - Lần thứ 5. - M-Macmillan: Macmillan education LTD, 1991 . - 646p.; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv 114

49

Basis marketing: a global - managerial approach . - Lần thứ 11\. - Boston; Sydney; Burr Ridge: IRWIN, 1993 . - 780; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Lv 166

50

Consumer behavior: Implications for marketing strategy/ D.I. Hawkins, R.J. Best,K.A. Coney . - Lần thứ 6 . - 649p.; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Lv 224

51

Những nguyên lý tiếp thị: Principles of Marketing/ Kotler Philip. T.1 . - Tp.HCM: Tp.HCM, 1994 . - 395tr.; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vm05002-Vm05006

52

Adver tising and Promotion/ Goorge E Belch, Michael A Belch . - USA: Iruin: Mc Graw-Hill, 1998 . - 762tr.; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv629

53

Value-based marketing : Marketing strategies for corporate growth and shareholder value / Peter Doyle . - USA : John Wiley, 2000 . - 370p. ; 23cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01628

54

The marketing casebook : Cases and concepts / Sally Dibb; Lyndon Simkin . - Australia : Thomson, 2001 . - 337p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01667

55

gital marketing : Global strategies from the world's leading experts / Jerry Wind; Vijay Mahajan . - USA : Wiley, 2001 . - 416p. ; 24cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02077

56

red marketing : Energizing business for e- commerce / Glenn Hardaker; Gary Graham . - USA : John Wiley, 2001 . - 266p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv02368

57

Quản trị bán hàng / Ths.Ngô Minh Cách, Ths.Nguyễn Sơn Lam đồng chủ biên . - H. : Tài chính, 2010 . - 302tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT125199-GT125282, Vb11729-Vb11733, Vd21492-Vd21501, Vs01715

58

Marketing research : Methodological foundations / Gilbert A. Churchill; Dawn Iacobucci . - Australia : South-Western, 2002 . - 1006p. ; 27cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01924

59

Quản trị marketing: Marketing management/ Nguyễn Thị Liên Diệp, Hồ Đức Hùng, Phạm Văn Nam. Tập II . - Tp.Hồ Chí Minh: Sn, 1993 . - 296tr.; 20,5cm

  Đăng ký cá biệt: Vb02911, Vb02912, Vd01885, Vm06287-Vm06291

60

International Marketing Cases / Subhash C Jain . - 2nd ed. - 2001 . - 192p. ; 25cm

  Đăng ký cá biệt: Lv01634

Số lần đọc: 1155
Trang 1/67
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà