Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ tư, 23/03/2016 - 10:38

Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2016

Căn cứ  Công văn số 06/TCKT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Trưởng Ban Tài chính Kế toán về việc triển khai dự toán NSNN năm 2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và đề nghị của Trưởng ban Tài chính Kế toán. Thư viện đề nghị thầy/cô giáo Trưởng các Bộ môn, các Khoa lập danh mục các loại sách giáo trình, tài liệu tham khảo (sách in, báo tạp chí, tài liệu điện tử) cần bổ sung năm 2016( Biểu 1) và lựa chọn tài liệu vào danh mục sách tham khảo (Biểu 2) nộp về Thư viện theo đường công văn trước ngày 15/4/2016.

Để công tác bổ sung tài liệu đạt hiệu quả cao, phục vụ tốt hoạt động nghiên cứu, đào tạo của cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên. Đề nghị các Khoa, Bộ môn gửi danh mục tài liệu đã lựa chọn và danh mục đăng ký bổ sung tài liệu theo yêu cầu đúng thời hạn trên để Thư viện tập hợp, thực hiện bổ sung tài liệu đúng diện. Mọi thắc mắc và yêu cầu bổ sung tài liệu các thầy/cô có thể gửi về địa chỉ  email: thuvien@hvtc.edu.vn.

Trân trọng!

 Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

- Các Khoa

- Bộ môn                                                                                     Vũ Thanh Thủy

Tải Biểu mẫu 1 tại đây!

Tải Biểu mẫu 2 tại đây!

Số lần đọc: 3680
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà