Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ tư, 21/12/2016 - 14:14

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH HỌC VIỆN PHÁT HÀNH NĂM 2016

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH HỌC VIỆN PHÁT HÀNH NĂM 2016

STT

TÊN GIÁO TRÌNH

NĂM XB

GIÁ BÁN LẺ

1

BGG. Định phí bảo hiểm

2016

30.000

2

HT-CH và BT Quản trị vay nợ quốc tế

2016

10.000

3

BT Phân tích Tài chính doanh nghiệp

2016

30.000

4

BGG Phân tích đầu tư tài chính DNBH

2016

20.000

5

CH-BT Phân loại và xuất xứ hàng hóa

2016

20.000

6

GT Quản lý thuế

2016

55.000

7

BGG Kinh tế đầu tư 1

2016

30.000

8

CH&BT Tình huống thực hành nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan

2016

30.000

9

CH&BT Kế toán ngân hàng trung ương

2016

20.000

10

GT Quản lý tài chính công

2016

38.000

11

GT Lý thuyết quản lý tài chính công

2016

48.000

12

GT Phân tích và định giá tài sản tài chính

2016

45.000

13

GT Phân tích kỹ thuật

2016

30.000

14

HT-CH&ND ôn tập kiểm toán căn bản

2016

25.000

15

Public finance management

2016

30.000

16

International public sector accounting standards co-editors

2016

60.000

17

CH và BT Thị trường tài chính

2016

42.000

18

GT Kinh tế học vi mô II

2016

41.000

19

GT Quản trị thương hiệu

2016

41.000

20

Bài tập Mạng và truyền thông

2016

22.000

21

GT Xác suất và thống kê toán

2016

40.000

22

GT Quản trị chất lượng

2016

42.000

23

Auditing

2016

48.000

24

BT trắc nghiệm Kinh tế học vĩ mô

2016

35.000

25

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

2016

42.000

26 Giáo trình Kinh tế vĩ mô I 2016 42.000
 
Số lần đọc: 711
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà