Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo
Thứ tư, 03/05/2017 - 9:12

Danh sách sinh viên trúng thưởng sách tại Thư viện

Mời các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau, liên hệ tại quầy bán sách Thư viện Học viện Tài chính để nhận thưởng sách. 

Stt

Họ và tên

Lớp

Mã SV

Số ĐT

Tên Giáo trình & Bài tập lựa chọn

1

Vũ Thùy Dung

CQ53/22.05

155D3403012957

0976939040

GT chuẩn mực kế toán quốc tế

2

Đinh Thị Trang

Cq54/11.09

165D3402011068

0974044271

GT Tiếng Anh cơ bản 2

3

Vũ Thị Ngọc Anh

CQ52/21.12

145D3403010431

01663760199

GT Kế toán quản trị

4

Đinh Thị Phương Nhung

CQ52/21.12

145D3403010455

0978688410

GT Kế toán DN xây lắp

5

Bùi Thị Hiền

CQ54/11.09

165D3402011040

01673373197

GT Tài chính DN

6

Trần Minh Lương

CQ53/23.03

155D3403013274

0946671445

Gt Kế toán tài chính

7

Đoàn Thị thúy Quỳnh

CQ53/22.06

155D3403013013

0981783526

GT Nguyên lý kế toán

8

Lê Thị Thu Huyền

CQ53/22.05

155D3403012966

01664704668

GT Tài chính tiền tệ

9

Nguyễn Thị Bích Hạnh

CQ53/22.05

155D3403012958

0963536244

GT Tài chính tiền tệ

10

Trần Thị Phương

CQ53/05.03

155D3402012560

0981909837

GT Tài chính doanh nghiệp

11

Đỗ Thị Thăm

CQ52/21.13

145D3403010496

0982289008

GT Kế toán quản trị

12

Trịnh Thị Kiều Oanh

CQ52/21.13

145D3403010492

01645567737

Kế toán doanh nghiệp xây lắp

13

Phan Anh Đang

CQ52/21.19

145D3403010707

0965169864

 

14

Lê Mạnh Cương

CQ52/22.01

145D3403011126

01663327736

Giáo trình nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế

15

Trịnh Thị Thắm

CQ52/21.19

145D3403012030

0977439151

Gt Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính

16

Nguyễn Thị Thắm

CQ53/21.09

155D3403012353

01677751534

Gt Kế toán tài chính

17

Nguyễn Thị Hồng Nhung

CQ52/62.02

145D3101010102

01663097269

GT Phân tích kỹ thuật

18

Nguyễn Khánh Linh

CQ53/01.01

155D3402012033

0961671468

Tiếng anh chuyên ngành 1

19

Lô Trường Giang

CQ53/01.01

155D3402012008

01639795726

Tiếng anh cơ bản 1

20

Nguyễn Thị Mai Duyên

CQ53/21.17

155D3403012644

01689660810

GT Kế toán tài chính

21

Nguyễn Thị Khánh Huyền

CQ53/21.17

155D3403012578

0981894378

Gt Kế toán tài chính

22

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

CQ53/23.04

155D3403013323

0979378653

GT Tiếng anh chuyên ngành

23

Nguyễn Thị Quỳnh

CQ53/23.04

155D3403013325

0981783522

Tiếng anh chuyên ngành TCC

24

Lê Thị Thủy

CQ52/11.13

145D3402012131

01654291973

GT Kế toán quản trị 1

25

Đoàn Thị Thanh Thủy

CQ54/21.01

165D3403010035

01683343162

GT kế toán tài chính

26

Phạm Thị Mỹ Linh

CQ54/21.03

165D3403010104

01652326999

Kế toán tài chính

27

Nguyễn Thị Mai Ly

CQ52/22.04

145D3403010137

0988 063 47

Kế toán quản trị

28

Lê Thị Nhung

CQ53/11.04

155D3402012907

0968 514 146

Tài chính doanh nghiệp

29

Lê Minh Phương

CQ53/21.11

155D3403012425

0936 479 270

Kế toán tài chính

30

Nguyễn Hữu Huy

CQ54/22.09

165D3403011167

0963 263 602

Pháp luật kinh tế

31

Nguyễn Thư Hiên

CQ53/18.02

155D3402013932

0981 249 795

Lý thuyết phân tích chính sách công

32

Lê Hoài Nam

CQ53/41.01

155D3404052135

01689 140 757

Cơ sở dữ liệu 1

33

Lương Thanh Lam

CQ54/11.03

165D3402010978

01658 770 825

Tài chính doanh nghiệp

34

Đặng Hải Anh

CQ54/11.01

165D3402010704

0977 853 177

Tài chính doanh nghiệp

35

Nguyên Thị Hải Yến

CQ54/21CL.02

16CL3403010074

0941 575 192

Tiếng Anh chuyên nghành

36

Trịnh Thị Huyền

CQ53/15.03

155D3402013596

01688 914 354

Kế toán tài chính

Thư viện

Số lần đọc: 314
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà