Chuyên mục

Ảnh hoạt động
gtsm0 gtsm1 gtsm2 gtsm3 Ảnh-07-05-2014-09-img0 Ảnh-07-05-2014-09-img1 Ảnh-07-05-2014-09-img2 Ảnh-07-05-2014-09-img3 Ảnh-07-05-2014-09-img4 Ảnh-07-05-2014-09-img0

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 16/06/2014 - 9:21

Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp (XB năm 2009)

Giáo trình Kế toán Quản trị doanh nghiệp do GS.TS.Vương Đình Huệ và PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên đồng chủ biên đã được xuất bản lần đầu tiên và đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Tài chính Kế Toán Hà Nội nay là Học viện Tài chính từ năm 1999. Qua gần 6 năm sử dụng với nhiều lần tái bản sửa chữa, giáo trình đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo và yêu cầu của xã hội đối với cán bộ tài chính kế toán, nhất là cán bộ kế toán doanh nghiệp. Cùng với sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện hệ thống kế toán Việt Nam, nhằm đáp ứng kịp thời công tác đào tạo của Học viện Tài chính, năm 2005 Học viện Tài chính đã cho biên soạn lại cuốn “Giáo trình kế toán quản trị” trên cơ sở kế thừa giáo trình xuất bản trước nhằm đem lại những kiến thức khoa học hiện đại  và phù hợp với thực tế hệ thống Kế toán Việt Nam.

Giáo trình tái bản lần thứ nhất năm 2007 và tái bản lần thứ hai này đã có sự chỉnh lý, bổ sung một số nội dung khoa học và các thông tin cập nhật về bản hướng dẫn kế toán quản trị hiện hành nhằm hoàn thành cuốn “Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp” với chất lượng cao nhất. Giáo trình do PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên làm chủ biên, cùng các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp biên soạn, gồm:

- GS.TS.Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính biên soạn chương 6;

- PGS.TS.Đoàn Xuân Tiên, Vụ trưởng Vụ TCCB – Kiểm toán Nhà nước, nguyên Phó giám đốc Học  viện Tài chính chủ biên và biên soạn chương 1 và 5;

- GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ, giảng viên bộ môn Kế toán doanh nghiệp, nguyên Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 3;

- TS.Nguyễn Viết Lợi; nguyên Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính biên soạn chương 4;

- TS.Trương Thị Thủy, Phó trưởng khoa Kế toán, Trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp và Ths.Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng bộ môn Kế toán doanh nghiệp đồng tác giả chương 2.

MỤC LỤC

                                                                         Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1; Khái quát về kế toán quản trị doanh nghiệp

7

1.1. Khái niệm kế toán quản trị

7

1.2. Đối tượng của kế toán quản trị doanh nghiệp

8

1.3. Phương pháp của kế toán quản trị

41

Câu hỏi ôn tập chương 1

48

Chương 2: Kế toán quản trị chi phí và giá thành

49

2.1. Phân loại chi phí SXKD trong kế toán quản trị

49

2.2. Các loại giá thành sản phẩm được sử dụng trong kế toán quản trị

70

2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tín dụng giá thành

77

2.4. Phương pháp tập hợp CPSX

81

2.5. Kế toán tập hợp CPSX

89

2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

103

2.7. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

113

2.8. Lập báo cáo sản xuất

140

Câu hỏi và bài tập chương 2

155

Chương 3: Định giá bán sản phẩm, kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh

177

3.1. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

177

3.2. Kế toán quản trị doanh thu

201

3.3. Kế toán chi tiết kết quả kinh doanh

204

Câu hỏi và bài tập chương 3

211

Chương 4: Mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C-V-P)

219

4.1. Các khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận

219

4.2. Một số ứng dụng mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

252

4.3. Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định

258

4.4. Khái quát quy trình vận dụng các khái niệm trong quá trình ra các quyết định kinh doanh

266

4.5. Một số lưu ý khi phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

277

Câu hỏi và bài tập chương 4

278

Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn 291

291

5.1. Thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn

291

5.2. Ứng dụng khái niệm thông tin thích hợp trong việc ra các quyết định ngắn hạn

308

Câu hỏi và bài tập chương 5

336

Chương 6: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí

351

6.1. Hệ thống dự toán SXKD ở doanh nghiệp

351

6.2. Xây dựng định mức chi phí SXKD

354

6.4. Phân tích chi phí kinh doanh

388

Câu hỏi và bài tập chương 6

396

Số lần đọc: 4106
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà