Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ hai, 29/08/2016 - 10:37

Giáo trình Phân tích Kỹ thuật (XB năm 2016)

Nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, gắn liền với quá trình hội nhập ngày một sâu với nên kinh tế khu vực và thế giới. Trong tiến trình đó, hoạt động đầu tư tài chính nói riêng, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán nói chung cũng không ngừng được thúc đẩy hoàn thiện và phát triển. Hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính nói riêng, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán nói chung cũng không ngừng được thúc đẩy hoàn thiện và phát triển. Hoạt động đầu tư trên thị trường, thị trường tài chính phải được thực hiện dựa trên năng lực phân tích, đánh giá hiệu quả với những phương pháp phân tích đầu tư thích hợp.

Phân tích kỹ thuật là một trong số những phương pháp phân tích đã, đang và sẽ luôn được các nhà phân tích, nhà đầu tư quan tâm, ứng dụng trong thực tế thị trường. Giáo trình “Phân tích kỹ thuật” được Bộ môn Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách hệ thống của giáo viên và sinh viên về sử dụng các công cụ, mô hình, dữ liệu để phân tích, xác định phương hướng và quyết định đầu tư trên thị trường tài chính. Đây là cuốn sách nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, những lý thuyết chủ yếu và đang được sự dụng để phân tích đánh giá thị trường, hệ thống hóa những chỉ số, chỉ báo các mẫu hình, phổ biến đang được những nhà phân tích kỹ thuật sử dụng và những ứng dụng trên thị trường tài chính Việt Nam.

Nội dung giáo trình “Phân tích kỹ thuật” được biên soạn đảm bảo tính hợp lý và khoa học của toàn bộ học phần, bao gồm các chương: Những vấn đề cơ bản về phân tích kỹ thuật; Các lý thuyết chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật; Các biểu đồ chủ yếu trong phân tích kỹ thuật; Các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật.

Đối tượng thụ hưởng nội dung của giáo trình này trước hết là các sinh viên chuyên ngành Chứng khoán, chuyên ngành Đầu tư tài chính, sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng và khối ngành kinh tế nói chung.

Giáo trình “Phân tích kỹ thuật” là công trình tập thể do TS.Nguyễn Lê Cường, phó trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính và Ths.Hoàng Thị Bích Hà, giảng viên Bộ môn Đầu tư tài chính – Học viện Tài chính làm đồng chủ biên cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn và viết các chương:

- PGS.TS. Hoàng Văn Quỳnh, trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính và TS. Nguyễn Lê Cường đồng tác giả chương 1;

- ThS. Hoàng Thị Bích Hà viết chương 2;

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nguyên phó trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, viết chương 3.

- TS.Nguyễn Lê Cường, viết chương 4.

                                                        MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

7

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

7

1.1.1. Lịch sử hình thành phân tích kỹ thuật

7

1.1.2. Khái niệm về phân tích kỹ thuật

9

1.1.3. Đặc điểm của phân tích kỹ thuật

12

1.2. NHỮNG GIẢ ĐỊNH CƠ SỞ CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

17

1.2.1. Biến động thị trường phản ánh tất cả

17

1.2.2. Giá vận động theo xu thế

18

1.2.3. Lịch sử sẽ lặp lại

18

1.3. VAI TRÒ VÀ Ỹ NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

19

1.3.1. Vai trò của Phân tích kỹ thuật

19

1.3.2. Ý nghĩa của Phân tích kỹ thuật

20

1.4. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ QUY TẮC GIAO DỊCH KỸ THUẬT

28

1.4.1. Các phương pháp phân tích kỹ thuật

28

1.4.2. Các quy tắc giao dịch kỹ thuật

32

CHƯƠNG 2. CÁC LÝ THUYẾT CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

39

2.1. LÝ THUYẾT DOW

39

2.1.1. Cơ sở của Lý thuyết Dow

39

2.1.2. Một só hạn chế của lý thuyết Dow

50

2.2. LÝ THUYẾT FIBONACCI

53

2.2.1. Tổng quan về dãy FIBONACCI

53

2.2.2. Nội dung của lý thuyết Fibonacci

54

2.2.3. Ứng dụng của dãy Fibonacci

62

2.3. LÝ THUYẾT SÓNG FIBONACCI

78

2.3.1. Cấu trúc song Elliott

79

2.3.2. Các dạng cấu tạo của sóng Elliott

85

2.3.3. Phương pháp đo lường sóng

91

2.3.4. Phương pháp vẽ sóng Elliott

94

2.3.5. Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott

101

CHƯƠNG 3. CÁC BIỂU ĐỒ VÀ CHỈ BÁO CHỦ YẾU TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

107

3.1. CÁC BIỂU ĐỒ CHỦ YẾU

107

3.1.1. Biểu đồ dạng đường

107

3.1.2. Biểu đổ dạng then chắn

109

3.1.3. Biểu đồ dạng nến

111

3.2. XU THẾ VÀ KÊNH

134

3.2.1. Hỗ trợ và kháng cự (Support và Kesistance)

134

3.2.2. Đường xu hướng (Trendlines)

136

3.2.3. CÁC CHỈ BẢO CHỦ YẾU

139

3.3.1. Các chỉ bảo xu thế

139

3.3.2. Các chỉ báo dao động

158

3.3.3. Chỉ số khối lượng

167

CHƯƠNG 4. CÁC MẪU HÌNH TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

169

4.1. CÁC MẪU HÌNH CHỦ YẾU

169

4.1.1. Tam giác hướng lên

170

4.1.2. Tam giác hướng xuống

172

4.1.3. Hình mẫu kỹ thuật tam giác cân

174

4.1.4. Mẫu hình cốc và chuôi

177

4.1.5. Mẫu hình kỹ thuật chữ nhật

180

4.1.6. Mẫu hình lá cờ và đuôi nheo

185

4.1.7. Mẫu hình hai đáy

188

4.1.8. Mẫu hình hai đỉnh

191

4.1.9. Mẫu hình cái nêm hướng xuống

193

4.1.10. Mẫu hình đỉnh đầu vai

195

4.1.11. Mẫu hình vòng cung

200

4.1.12. Mẫu hình kỹ thuật ba đáy

202

4.1.13. Mẫu hình kỹ thuật ba đáy

205

4.3. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

208

4.3.1. Biến động giá và nhiệm vụ của phân tích

208

4.3.2. Có sự kết hợp phù hợp giữa phân tích tương quan và phân tích xu thế

210

4.3.3. Một số lưu ý khác trong phân tích kỹ thuật

211

CÁC TỪ NGỮ THÔNG DỤNG CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

215

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

217

Số lần đọc: 1650
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà