Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 11/11/2016 - 14:55

Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập kiểm toán căn bản (XB năm 2016)

Môn học lý thuyết kiểm toán được Học viện Tài chính (trước đây là trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội) đưa vào giảng dạy từ năm 1992. Sau 24 năm nghiên cứu và giảng dạy, cho đến nay, chương trình giảng dạy về kiểm toán của Học viện Tài chính đã có rất nhiều tài liệu phong phú và đa dạng nhưng chưa có hệ thống câu hỏi, nội dung ôn tập và đáp án trả lời đầy đủ về môn học này. Để  giúp sinh viên Học viện Tài chính, nhất là sinh viên chuyên ngành kiểm toán và những người yêu thích môn học kiểm toán căn bản (hay lý thuyết kiểm toán) có thêm tài liệu nghiên cứu. Được sự cho phép của Giám đốc Học viện Tài chính, PGS.TS. Thịnh Văn Vinh phó trưởng khoa Kế toán, trưởng Bộ môn Kiểm toán và TS.Vũ Thùy Linh phó trưởng Bộ môn kiểm toán đồng chủ biên cùng viết cuốn Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập môn kiểm toán căn bản nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên Học viện Tài chính.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1

5

CHƯƠNG 2: CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

27

CHƯƠNG 3: BÁO CÁO KIỂM TOÁN

35

CHƯƠNG 4: GIAN LẬN VÀ SAI SÓT – TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO

42

CHƯƠNG 5: CƠ SỞ DẪN LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

71

CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT  

84

CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN

105

CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC VÀ QUẢ LÝ CUỘC KIỂM TOÁN

112

Số lần đọc: 1582
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà