Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Phát hành tài liệu
Thứ sáu, 23/12/2016 - 13:33

Câu hỏi và Bài tập Kế toán Ngân hàng trung ương (XB năm 2016)

Học viện Tài chính thường xuyên thực hiện việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương hướng giảng dạy ở tất cả các môn học nhằm phát huy tính chủ động của sinh viên khoa học và đào tạo của Học viện Tài chính. Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng tổ chức biên soạn cuốn: Câu hỏi và bài tập Kế toán Ngân hàng trung ương nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu, các tình huống thực tế về các nghiệp vụ kế toán của Ngân hàng trung ương.

Câu hỏi và bài tập Kế toán Ngân hàng trung ương là tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên chuyên ngành ngân hàng, đồng thời có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho những người quan tâm.

Câu hỏi và bài tập Kế toán Ngân hàng trung ương do tập thể là các nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh  nghiệm của Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng biên soạn gồm:

Đồng chủ biên: PGS.TS Hà Minh Sơn – Giảng viên chính, phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng và Ths.Trần Thị Lan – Giảng viên, Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng.

Tham gia biên soạn gồm có: PGS.TS Hà Minh Sơn, Ths. Trần Thị Lan, TS. Ngô Đức Tiến, TS. Phạm Thái Hà, Ths. Trần Thị Việt Thạch, Ths. Nguyễn Thùy Linh.

MỤC LỤC

                                                                                                                                                       Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

PHẦN 1. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

5

CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN NGUỒN VỐN À TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

9

CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ VÀ PHÁT HÀNH TIÊN CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

13

CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VÀ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

15

CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

23

CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

23

CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN

27

PHẦN 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP

29

Bài 1.

29

Bài 2.

30

Bài 3.

30

Bài 4.

32

Bài 5

33

Bài 6.

34

Bài 7

37

Bài 8.

35

Bài 9.

37

Bài 10.

39

Bài 11.

42

Bài 12.

42

Bài 13.

44

Bài 14.

46

Bài 15.

48

Bài 16.

49

Bài 17.

51

Bài 18.

53

Bài 19.

54

Bài 20.

55

Bài 21.

57

Bài 22.

57

Bài 23.

58

Bài 24.

59

Bài 25.

60

Bài 26.

61

Bài 27.

63

Bài 28.

64

Bài 29.

65

Bài 30.

66

Bài 31.

67

Bài 32.

68

Bài 33.

69

Bài 34.

70

Bài 35.

70

Bài 36.

71

Bài 37.

71

Bài 38.

72

Bài 39.

72

Bài 40.

73

Bài 41.

73

Bài 42.

74

Bài 43.

74

Bài 44.

75

Bài 45.

76

Bài 46.

77

Bài 47.

80

Bài 48.

82

PHỤ LỤC. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯƠC VIỆT NAM

85

MỤC LỤC

145

Số lần đọc: 637
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà