Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ năm, 24/11/2016 - 13:45

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH PHẦN 14

431

LA05929

Giải pháp tài chính nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

432

LA05930

Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

433

LA05931

Vận dụng nhóm chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản cố định để giải quyết các tình huống : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

434

LA05932

Giải pháp đảm bảo an ninh tài chính của các doanh nghiệp trong ngành thương mại dịch vụ ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

435

LA05933

Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng da giầy xuất khẩu Việt Nam theo hướng bền vững : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

436

LA05934

Các giải pháp xử lý nợ phải trả trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

437

LA05935

Lao động, việc làm ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

438

LA05936

Hồ Chí Minh với vấn đề tự học và vận dụng cho sinh viên Học viện Tài chính trong đào tạo tín chỉ hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

439

LA05937

Vai trò nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

440

LA05938

Vận dụng phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính đơn vị xây lắp tại các công ty kiểm toán độc lập : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

441

LA05939

Giải pháp nhằm nâng cao chỉ số minh bạch thị trường bất động sản ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

442

LA05940

Chống gian lận thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

443

LA05941

Giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu lao động ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

444

LA05942

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở HVTC : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

445

LA05943

Quá trình đổi mới hoạt động ngân hàng Việt Nam từ 1986 đến 2013 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

446

LA05944

Ứng dụng Microsoft Excel phân tích dữ liệu và dự báo giá hàng hóa : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

447

LA05945

Ứng dụng mô hình toán học trong phân tích đầu tư chứng khoán: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

448

LA05946

Giải pháp đáp ứng nhu cầu tin tại Thư viện Học viện Tài chính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

449

LA05947

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam - Thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

450

LA05948

Những vấn đề cơ bản về cơ chế quản lý tài chính của tập đoàn kinh tế : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

451

LA05949

Áp dụng mô hình véc - tơ tự hồi quy cấu trúc đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệ ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

452

LA05950

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

453

LA05951

Hoàn thiện chính sách kinh tế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

454

LA05952

Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

455

LA05953

Tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

456

LA05954

Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thuộc tập đoàn FPT : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

457

LA05955

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

458

LA05956

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

459

LA05957

Tổ chức quản trị nội bộ công ty cổ phần theo pháp luật hiện hành trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

460

LA05958

Vận dụng lý thuyết "Việc làm" của John Maynard Keynes để tìm giải pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp của nền kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện

 

Số lần đọc: 480
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà