Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thông báo tài liệu mới
Thứ tư, 28/12/2016 - 9:48

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/2016

1. 9 = 10 : 9 yếu tố quyết định điểm 10 trong kinh doanh / Leonard L. Berry ; Ánh Nguyệt dịch . - H. : Lao động Xã hội ; Công ty sách Alpha, 2013 . - 419tr. : bảng ; ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15927, Vb15928

Tóm tắt: Giới thiệu 9 nguyên tắc cơ bản để có được thành công bền vững trong kinh doanh: tập trung chiến lược, thực thi hoàn hảo, nắm bắt số phận, mối quan hệ dựa trên lòng tin, sự hào phóng, đầu tư vào thành công của nhân viên, khiêm tốn, khai thác thành tựu để dẫn dắt sự thỏa mãn của khách hàng, đổi mới và phát triển

2. Bản CV hoàn hảo : Kỹ năng soạn thảo hồ sơ ứng tuyển ấn tượng nhất / Alphabook b.s . - H. : Lao động, 2015 . - 227tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15924

Tóm tắt: Gồm một số ví dụ, bài tập, mẫu CV ấn tượng, hiệu quả cao, cùng lời khuyên của các nhà tuyển dụng giúp bạn xây dựng một bản CV hoàn hảo trong khi tìm kiếm một công việc mới

3.  Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học / Alphabook b.s . - H. : Lao động - xã hội., 2015 . - 191tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15931, Vb15932

Tóm tắt: Tổng hợp những kinh nghiệm, lời khuyên quý báu về cách tư duy và phương pháp học tập để khắc phục những thói quen không tốt; giúp các bạn sinh viên tự tin lựa chọn

4. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng tại Cục thuế thành phố Hà Nội : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Nguyễn Mạnh Hùng,PGS.TS.Lê Xuân Trường hdkh . - H., 2016 . - 95tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06916

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh xây dựng tại Cục thuế thành phố Hà Nội

5. Giải pháp huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ nội vụ : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Khánh Tùng,TS.Phạm Hoàng Phương hdkh . - H., 2016 . - 86tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06918

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về giáo dục đại học, các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp tăng cường huy động nguồn tài chính ngoài ngân dách trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo trực thuộc Bộ nội vụ

6. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Đỗ Xuân Thuần. PGS.TS.Vũ Thị Vinh hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06911

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Ninh

7. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lý Nhân : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Ngọc Sang,TS. Nguyễn Ngọc Tuyến hdkh . - H., 2016 . - 74tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06917

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tín dụng và chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp

nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Lý Nhân

8. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Ngô Minh Hiếu,PGS.TS.Hà Minh Sơn hdkh . - H., 2016 . - 90tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06928

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh tỉnh Ninh Bình

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Trung : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thu Huyền, TS.Nguyễn Thị Việt Nga hdkh . - H., 2016 . - 90tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06905

Tóm tắt: Khái quát hóa những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quang Trung

10. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lê Thị Hằng,TS.Nguyễn Đức Độ hdkh . - H., 2016 . - 126tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06914

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và sử dụng vốn. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

11. Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lưu Thị Hồng Nhung,TS.Phạm Thị Quyên hdkh . - H., 2016 . - 122 tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06923

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam trong những năm tới

12. Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Liễu Minh Hằng, PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản hdkh . - H., 2016 . - 104tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06912

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Đảng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội

13. Giáo trình Xác suất và thống kê toán / PGS.TS.Phạm Đình Phùng chủ biên; Ths.Phạm Văn Doãn, Ths.Nguyễn Văn Tiện, CN.Nguyễn Việt Tiến . - Tái bản lần thứ hai. - H. : Tài chính., 2016 . - 328tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT169350-GT169517

Tóm tắt: Nội dung giáo trình bao gồm 2 phần:Phần xác suất trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết xác suất, phần thống kê toán giải quyết các vấn đề của thống kê trên cơ sở sử dụng những kiến thức nền tảng của phần xác suất.

14. Hoàn thiện công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tại kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Lê Thị Hồng Quyên,GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06936

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước nói chung và kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán phù hợp với điều kiện thực tiễn tổ chức và hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI

15. Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại cơ quan kho bạc nhà nước : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Đào Như Quỳnh, PGS.TS.Dương Đăng Chinh hdkh . - H., 2016 . - 107tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06933

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Kho bạc nhà nước

16. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Kim Văn Việt, TS.Nguyễn Việt Cường hdkh . - H., 2016 . - 92tr ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06939

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

17. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thiên Phú : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Trương Mạnh Tuấn, GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ hdkh . - H., 2016 . - 89tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06908

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thiên Phú

18. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định hết quả bán hàng ở Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi VINA : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Đỗ Thị Hiền, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 102tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06927

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi VINA

19. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Nguyễn Thị Phương Thảo, PGS.TS.Nguyễn Thị Lời hdkh . - H., 2016 . - 114tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06909

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

20. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, PGS.TS.Trần Văn Hợi . - H., 2016 . - 138tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06926

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

21. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Mai Thanh Hằng,TS.Trần Thị Ngọc Hân hdkh . - H., 2016 . - 124tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06935

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty than Hòn Gai – Vinacomin

22. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Võ Thị Thanh Hải,PGS.TS.Lưu Đức Tuyên hdkh . - H., 2016 . - 79tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06915

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam

23. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH in Thanh Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Vũ Anh Hùng, TS.Nguyễn Thu Hoài hdkh . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06906

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ti TNHH in Thanh Bình

24. Hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Nụ,TS.Bùi Tiến Hanh hdkh . - H., 2016 . - 112tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06921

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hà Nội trong điều kiện hiện nay

25. Hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán S&S thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Hoàng Thị Trang,PGS.TS.Giang Thị Xuyến hdkh . - H., 2016 . - 124tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06902

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính và qui trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình và nâng cao chất lượng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán S&S

26. Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán ASCO thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Phạm Thị Hải Yến,TS.Vũ Thùy Linh hdkh . - H., 2016 . - 109tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06919

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán ASCO

27. Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á(Fadacom)thực hiện : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành kế toán / Bùi Ngọc Anh,PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hdkh . - H., 2016 . - 101tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06904

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn đầu tư tài chính Châu Á

28. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Phạm Thị Mai Phượng, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 108tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06931

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Bãi Cháy - tỉnh Quảng Ninh

29. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Vũ Thị Thu, TS.Ngụy Thu Hiền hdkh . - H., 2016 . - 88tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06930

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

30. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Lê Hồng Khanh, PGS.TS.Trương Thị Thủy hdkh . - H., 2016 . - 106tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06913

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

31. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đông Âu : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Hà Hồng Hà,TS.Bùi Tuấn Minh hdkh . - H., 2016 . - 97tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06934

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đông Âu

32. Kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt - chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Đoàn Thị Miền, PGS.TS.Phạm Tiến Hưng hdkh . - H., 2016 . - 158tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06932

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh trong các công ty chứng khoán. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, thu nhập và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt - chi nhánh Hà Nội

33. Kỷ yếu hội thi khoa học sinh viên toàn quốc"Olympic kinh tế lượng và ứng dụng"năm 2016 : Kỷ yếu hội thi khoa học sinh viên toàn quốc . - H. : Tài chính., 2016 . - 525tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15794, Vb15937

Tóm tắt: Giới thiệu một số đề tài nghiên cứu của sinh viên toàn quốc về kinh tế lượng và ứng dụng của nó trong nền kinh tế xã hội: Sự hài lòng của khách hàng, hiệu quả hoạt động tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, chính sách chi trả cổ tức, ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành xây dựng.

34. Nâng cao hiệu quả cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quốc Oai : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Vũ Chí Công, TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06929

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng và các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh huyện Quốc Oai

35. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Quang Minh : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Phạm Thị Kim Len,PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh hdkh . - H., 2016 . - 87tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06907

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận chung về thanh toán quốc tế và hiệu quả thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHPMCP Vietinbank - chi nhánh Quang Minh trong giai đoạn 2013-2015. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Vietinbank - chi nhánh Quang Minh giai đoạn 2015-2020

36. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 Vinaconex : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Ngô Văn Huy, TS.Nguyễn Xuân Thạch hdkh . - H., 2016 . - 103tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06924

Tóm tắt: Khái quát hóa lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 9 Vinaconex

37. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Bùi Thị Yên,PGS.TS.Vũ Sỹ Cường hdkh . - H., 2016 . - 111tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06937

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An

38. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / Phan Thị Thu Hà; PGS,TS.Vũ Công Ty hướng dẫn khoa học . - H., 2016 . - 125tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06938

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng

39. Người giỏi không bởi học nhiều : Những bí quyết thành công đáng ngạc nhiên của các sinh viên sáng giá nhất. / Hồng Điệp, Minh Phương chủ biên . - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2015 . - 207tr. ; 20cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15933, Vb15934

Tóm tắt: Chia sẻ những phương pháp học tập hiệu quả và phong cách sống tốt nhất dành cho sinh viên: Kĩ năng đọc, xây dựng hệ thống học tập, học những môn khó trước, mỗi bài giảng đặt một câu hỏi, học hàng ngày.

40.  Những khoảnh khắc xuất thần / Nancy K. Napier ; Dịch: Phương Oanh, Minh Hiếu . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011 . - 350tr. : hình vẽ ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15935, Vb15936

Tóm tắt: Đưa ra những phân tích, những kinh nghiệm cho những người làm quản lý điều hành công ty, doanh nghiệp giúp họ có thể phát huy tối đa những sức mạnh và sự sáng tạo trong quản lý, điều hành

41. Pháp luật kinh doanh / Sách tham khảo/ TS.Hoàng Thu Hằng, Ths.Nguyễn Hương Ly . - H. : Tài chính., 2016 . - 352tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168688-GT168766, Vb15914-Vb15918, Vd27936-Vd27945, Vm54272-Vm54276, Vs02348

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách dựa trên nền tảng lý luận về pháp luật, điều chỉnh hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân Việt Nam và cập nhật những kiến thức pháp luật mới nhất về kinh doanh của Việt Nam

42. Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Trần Duy Hưng : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Ngọc Oanh,TS.Nguyễn Xuân Điền hdkh . - H., 2016 . - 121tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06920

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh Trần Duy Hưng giai đoạn 2016-2020

43. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Quang Kiên,TS.Vũ Quốc Dũng hdkh . - H., 2016 . - 92tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06903

Tóm tắt: Trình bày những lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

44. Quản lý kê khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Gia Lâm : Luận văn tốt nghiệp.Chuyên ngành:Tài chính ngân hàng / Hoàng Văn Minh,TS.Nhữ Trọng Bách hdkh . - H., 2016 . - 92tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06925

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản và thực tiễn về công tác quản lý kê khai thuế và nộp thuế của doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý kê khai thuế và nộp thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn do chi cục thuế Gia Lâm quản lý

45. Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Ánh Tuyết, PGS.TS.Nguyễn Văn Dần hdkh . - H., 2016 . - 103tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06922

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại  Cục thuế tỉnh Hòa Bình

46. Tản bút tùy văn:Lòng người mênh mang : Quyển thứ nhất / Hoàng Hồng Minh . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 325tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15925, Vb15926

Tóm tắt: Tập hợp hơn 100 bài viết của tác giả về nhiều vấn đề còn tồn tại trong xã hội dưới góc nhìn hài hước như: đời sống công cộng, tổ chức hội thảo, văn hóa, minh triết và từ lịch sử, văn hóa, chữ viết, đến nếp sống, thói quen, bản tính của người Việt...

47. Tìm lại con đường tơ lụa trên biển đông / Nguyễn Huy Minh . - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013 . - 407tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: Vb15929, Vb15930

48. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh : Luận văn thạc sỹ kinh tế.Chuyên ngành:Kế toán / Trần Hoàng Diệu, GS.TS.Ngô Thế Chi hdkh . - H., 2016 . - 82tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06940

Tóm tắt: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

49. Thúc đẩy hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng / Lê Diệu Thúy, TS.Nguyễn Lê Cường hdkh . - H., 2016 . - 91tr. ; 30cm

  Đăng ký cá biệt: LA06910

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh Hà Nội

50. The case in customs inspection and supervision : a university course book / Vu Duy Nguyen Ph.D . - H. : Financial, 2016 . - 271tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168609-GT168687, Vb15909-Vb15913, Vd27926-Vd27935, Vm54267-Vm54271, Vs02347

51. Triết học I.Kant về lịch sử : Sách chuyên khảo / TS.Nguyễn Thị Hảo, TS.Nguyễn Văn Sanh,TS.Dương Quốc Quân đồng chủ biên, Ths.Đặng Nguyên Hà.. . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 182tr. ; 21cm

  Đăng ký cá biệt: GT168767-GT168845, Vb15919-Vb15923, Vd27946-Vd27955, Vm54277-Vm54281, Vs02349

Tóm tắt: Phân tích những điều kiện và tiền đề hình thành quan điểm triết học lịch sử của I.Kant, quan niệm của I.Kant về bản chất của tiến trình lịch sử nhân loại và về sự vận động của lịch sử nhân loại

Số lần đọc: 411
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà