Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Thứ tư, 07/06/2017 - 15:14

Chính sách công - Những vấn đề cơ bản

Cuốn sách cung cấp những kiến thức chung nhất về chính sách công như: quá trình phát triển khoa học chính sách; đặc điểm, vai trò và phân loại chính sách công; nguyên tắc, căn cứ, các bước và phương pháp, công cụ hoạch định chính sách công; yêu cầu, các hình thức, phương pháp tổ chức thực thi chính sách công và phân cấp quản lý chính sách công; nguyên tắc, tiêu chí, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công; nội dung đánh giá chính sách công; tổ chức công tác phân tích, đánh giá chính sách công.

 Đặc biệt, nội dung cuốn sách còn chú trọng đến việc vận dụng những kiến thức cơ bản vào thực tiễn đánh giá chính sách công. Bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản về chính sách công, góp phần hoàn thiện công tác hoạch định và thực thi chính sách công, cuốn sách còn trang bị kỹ năng cơ bản về hoạch định, phân tích, tổ chức thực thi, kiểm tra, đánh giá chính sách công để học viên, sinh viên, cán bộ, công chức đang hoạt động thực tiễn ở các cơ quan nhà nước, các nhà nghiên cứu về chính sách công vận dụng vào quản lý chính sách công, nhận thức đúng tác dụng của phân tích chính sách để luôn quan tâm tìm kiếm các công cụ, phương pháp phân tích chính sách công trong quản lý nhà nước.

Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc!

Đăng ký cá biệt: Vb15785-Vb15787, Vd27707, Vd27708

Số lần đọc: 71
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà