Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Tài liệu
Thứ tư, 28/06/2017 - 9:1

Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

Với kết cấu gồm 3 chương, cuốn sách đã khái quát những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tăng trưởng xanh; phân tích các chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam, quá trình thực hiện chính sách và thực trạng một số ngành kinh tế xanh ở Việt Nam. Trên cơ sở các chính sách đã được ban hành và thực trạng phát triển xanh, nhóm tác giả đã đưa ra các kiến nghị và đề xuất chính sách thực thi chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam như: chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới; tạo lập thể chế và thiết lập cơ chế điều phối quốc gia thực thi chiến lược tăng trưởng xanh; tạo lập và đẩy mạnh thị trường ngành dịch vụ môi trường; phát triển năng lượng tái tạo;...

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích trong việc nghiên cứu về thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc!

Đăng ký cá biệt: Vb15737-Vb15739, Vd27654-Vd27659, Vs02317

Số lần đọc: 118
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà