Tiếng Việt | English


Tin tức

Giới thiệu giảng đường của Chương trình DDP ở địa điểm đào tạo Phan Phù Tiên

Chương trình DDP (Dual Degree Programme) - một Chương trình đào tạo đại học chất lượng quốc tế mà Học viện Tài chính đã hợp tác với Trường Đại học Greenwich và được giao sứ mạng quản lý chương trình cho Viện Đào tạo Quốc tế. Khi tốt nghiệp, sinh viên DDP sẽ được: Học viện Tài chính cấp Bằng Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng (chính quy); Trường Đại học Greenwich cấp Bằng Cử nhân Tài chính Kế toán (chính quy) - Bachelor of Art in Accounting & Finance (Full time); Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) cấp chứng chỉ miễn thi 9 môn từ F1-F9.Hội thảo đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 28/7, Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính; Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo “Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập” nhằm phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
TIN VIDEO

Thăm dò
Khảo sát về hình thức thi hết môn ưa thíchEnter the code shown above:
Xem kết quả

Truy cập
  Truy cập: 30.585.623
  Online: 271

TIỆN ÍCH
LIÊN KẾT