Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-19-04-2017-08-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-16-12-2016-11-img0 Ảnh-15-12-2016-16-img0

Thứ hai, 26/12/2016 - 13:34

Ứng dụng Marketing vào hoạt động thư viện

ĐẶT VẤN ĐỀ
        Ngày nay, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội (trong đó có lĩnh vực thông tin thư viện) đều cần đến Marketing – như là một công cụ đạt được mục tiêu của tổ chức đề ra. Một trong những nhiệm vụ của marketing trong hoạt động thông tin thư viện là nghiên cứu về sự vận động, thay đổi nhu cầu thông tin cũng như sự phân bố, phát triển lượng người dùng tin. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng chiến lược phát triển của cơ quan thông tin, thư viện. Mục đích cuối cùng của Marketing thư viện là kích thích có hướng đích tới nhu cầu thông tin, giúp cho thư viện thích nghi với sự thay đổi các nhu cầu của bạn đọc. Tinh thần cơ bản của Marketing là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thư viện, trong những trường hợp mà người sử dụng tiềm tàng cần thiết và ưa thích chứ không cung cấp những sản phẩm và dịch vụ bắt buộc đối với bạn đọc. Thực chất của Marketing thư viện không phải là khai thác lợi nhuận mà chính là phát hiện và đáp ứng nhu cầu thông tin, đảm bảo cung cấp đầy đủ, có chất lượng những thông tin cần thiết cho tất cả những người dùng tin, vì vậy Marketing được xem như là công cụ để nâng cao chất lượng của hoạt động thông tin thư viện. Vì vậy việc ứng dụng Marketing  vào hoạt động Thông tin thư viện là hết sức cần thiết.

1. Nội dung 
Ứng dụng Marketing vào hoạt động thông tin thư viện trong các nội dung sau: 
- Sử dụng Marketing trong phân nhóm thành phần bạn đọc, đưa lại những đặc điểm khác nhau về nhu cầu, sở thích... của từng đối tượng bạn đọc (là Cán bộ? Giảng viên? Công nhân viên? SV...). Đồng thời xác định được số lượng bạn đọc cũng như số lượng sản phẩm thư viện mà mỗi nhóm bạn đọc sẽ sử dụng.
- Đưa Marketing vào nghiên cứu nhu cầu bạn đọc và tiến tới thoả mãn các nhu cầu đó bằng hoạt động đạt hiệu quả cao trong việc phục vụ bạn đọc. Như vậy, Marketing thực hiện nhiệm vụ khai thác các nhu cầu thông tin và xác định mức độ thoả mãn các nhu cầu đó. 
- Sử dụng Marketing trong quản lý sản phẩm và dịch vụ thư viện, cho phép xác định số lượng, chất lượng các sản phẩm và dịch vụ cũng như sự đa dạng hóa của chúng về thể loại, góp phần thỏa mãn đầy đủ và đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.
- Áp dụng Marketing trong việc quản lý kinh tế thư viện là một vấn đề hết sức mới mẻ và phức tạp, áp dụng tốt sẽ đem lại hiệu quả tối ưu; tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả phục vụ của thư viện. Nhờ Marketing mà thư viện sẽ hình thành được danh mục các dịch vụ thông tin thư viện cần thiết, xác định giá cả hợp lý đối với người dùng tin.

2. Cách thức thực hiện 
Việc tổ chức thực hiện cần triển khai tuần tự các bước sau đây:
- Xác định các chức năng, nhiệm vụ của thư viện.
- Nhận được sự đồng ý của lãnh đạo và toàn bộ tập thể làm việc theo cách đó.
- Ổn định hoạt động của nhóm thực hiện đặc biệt.
- Thu thập và chuẩn bị tư liệu về hoạt động của thư viện.
- Phân tích môi trường xung quanh của thư viện.
- Phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong hoạt động của thư viện.
- Xác định những người cạnh tranh của thư viện.
- Phân loại thị trường bạn đọc. 
- Xác định mục đích Marketing.
- Xác định khả năng mở rộng và củng cố mối liên hệ với các nhóm mục tiêu. 
- Áp dụng trực tiếp vào cuộc sống các ý tưởng có tính chất quan điểm.
- Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu đề ra, đánh giá kết quả của toàn chiến dịch. 
- Phân tích những sai lệch nếu cần thì soạn thảo các kế hoạch điều chỉnh
Việc đưa Marketing vào lĩnh vực thông tin thư viện theo các hướng trên và cách thức thực hiện tiến hành tuần tự theo các bước trên là việc làm hết sức cần thiết. Bởi vì chỉ có trên cơ sở áp dụng Marketing, thư viện mới thực sự làm việc với bạn đọc và vì lợi ích của bạn đọc - Mục đích chính của hoạt động thư viện, đó là minh chứng rõ nét cho chất lượng và hiệu quả phục vụ của thư viện.

3. Điều kiện thực hiện 
- Marketing đòi hỏi sự đổi mới tư duy của tất cả mọi người (Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong Trung tâm TT-TV).
-  Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thư viện phải được bồi dưỡng kiến thức về Marketing... 
- Thư viện cần phải xây dựng được “cây mục đích” với những mục đích chính và phụ phân theo sản phẩm, dịch vụ, nhu cầu và mức độ sử dụng.

Kết luận
         Marketing là hoạt động cần thiết cho sự vận hành của các thư viện trong việc nâng cao khả năng phục vụ thông tin góp phần phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà Trường. Để thực hiện tốt hoạt động Marketing, các thư viện cần quan tâm tới các vấn đề: nghiên cứu, phân loại và xác định người dùng tin, nhận biết được tiềm lực của bản thân, biết được các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thói quen của người dùng tin, phát triển có hiệu quả các phương thức hoạt động và quảng bá hình ảnh thư viện.

 

Trần Anh Dũng


Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Tiến Hiển - Nguyễn Thị Lan Thanh (2002), Quản lý Thư viện và trung tâm thông tin, NXB Trường Đại học văn hóa, Hà Nội.
2. Trần Mạnh Tuấn (2005), Marketing trong hoạt động thông tin thư viện: tập bài giảng dành cho sinh viên chuyên ngành thông tin thư viện
3. Lê Văn Viết (2000), Cẩm nang nghề Thư viện, NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội.

Số lần đọc: 241
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà