Tiếng Việt | English
Thứ năm, 06/07/2017 - 10:49

Hướng dẫn nhập học cho sinh viên diện xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2017

1. Thông báo nhập học [XEM TẠI ĐÂY]
2. Giấy báo nhập học [XEM TẠI ĐÂY]
        (Thí sinh khi đi nhập học cần chú ý: [XEM TẠI ĐÂY]          
        (Giấy cam đoan: [XEM TẠI ĐÂY]        
                     
3. Tra cứu thời gian đến nhập học [XEM TẠI ĐÂY: NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, KINH TẾ, HỆ THỐNG TTQL, NGÔN NGỮ ANH]
4. Hướng dẫn sinh viên nhập học chuẩn bị hồ sơ [XEM TẠI ĐÂY]
5. Chỉ dẫn đường đến HVTC [
XEM TẠI ĐÂY]
6. Lý lịch học sinh - sinh viên [
XEM TẠI ĐÂY]
7. Sơ đồ bàn đón tiếp [XEM TẠI ĐÂY]
8. Bảng hướng dẫn quy trình nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

9. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ tại các bàn [XEM TẠI ĐÂY]
10. Thông báo v/v phân chuyên ngành và đăng ký học ngoại ngữ [XEM TẠI ĐÂY]
11. Thông tin tìm hiểu về chuyên ngành

       
I. Ngành Tài chính - Ngân hàng (1. CN Quản lý Tài chính công, 2. CN Thuế, 3. CN Tài chính Bảo hiểm, 4. CN Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương, 5. CN Tài chính quốc tế, 6. CN Tài chính doanh nghiệp, 7. CN Ngân hàng, 8. CN Định giá Tài sản và kinh doanh bất động sản, 9. CN Phân tích chính sách tài chính, 10. CN Đầu tư tài chính);
        II. Ngành Kế toán (1. CN Kế toán doanh nghiệp, 2. CN Kiểm toán, 3. CN Kế toán công) ;
        III. Ngành Quản trị kinh doanh (1. CN Quản trị doanh nghiệp, 2. CN Marketing) ;
        IV. Ngành Hệ thống thông tin quản lý (CN Tin học Tài chính kế toán) ;
        V. Ngành Ngôn ngữ Anh (CN Tiếng Anh Tài chính - Kế toán) ;
        VI. Ngành Kinh tế (1. CN Kinh tế nguồn lực tài chính, 2. CN Kinh tế đầu tư tài chính, 3. CN Kinh tế - Luật)

12. Phiếu đăng ký học ngoại ngữ [XEM TẠI ĐÂY]
13. Thông tin về học cùng lúc 2 chương trình [
XEM TẠI ĐÂY]
14. Sơ đồ về hội trường của Học viện Tài chính tại Đức Thắng [
XEM TẠI ĐÂY]
15. Hỏi đáp thắc mắc khi nhập học [XEM TẠI ĐÂY]
16. Quy chế nội trú [XEM TẠI ĐÂY]
17. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Số lần đọc: 7621