Tiếng Việt | English
TB điểm trúng tuyển hệ LTĐH khóa 19 - kỳ thi tháng 11/2016 (23/12/2016 | 15:13)
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính quyết định điểm trúng tuyển hệ liên thông Đại học khóa 19 (kỳ thi tháng 11/2016) như sau:
Xem tiếp