Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Thủ khoa tốt nghiệp CQ55-QTKD0 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ550 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ551 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ552 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ553 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ554 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ555 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ556 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ557 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ558
Hoạt động liên chi đoàn
Ảnh nổi bật Hội nghị đại biểu Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023
Hưởng ứng tháng thanh viên và lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/03, Hội nghị đại biểu Liên chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023 đã diễn ra thành công vào 2 ngày 09/03 và 10/03/2022. Hoàn thành nhiệm vụ kép: vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid hiệu quả.
Xem tiếp