THÔNG BÁO
Thứ tư, 16/11/2016 - 21:14

Ngừng khảo sát online từ ngày 15/11/2016

Để phục vụ cho công tác thống kê dữ liệu được chính xác. Ban quản trị xin thông báo tạm ngưng chức năng "khảo sát online" trên trang thông tin điện tử.

Thời gian mở trở lại sẽ thông báo trên trang chính của Học viện Tài chính.

Xin trân trọng cảm ơn.

Số lần đọc: 776
Các bài đã đăng
Trang 1/1