Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Olympic
Thứ ba, 27/12/2016 - 15:2

Thông báo Olympic Toán 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KT&QLCL

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 140/2016-KT&QLCL

V/v đăng ký dự thi Olympic Toán 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

          Kính gửi:   - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy

                             - Ban cán sự các lớp sinh viên

 

          Căn cứ thông báo số 01/HTH/OLP’25 ngày 28/7/2016 của Hội Toán học Việt Nam về việc tổ chức Thi Olympic Toán sinh viên năm 2017 lần thứ 25 tại Trường Đại học Phú Yên – Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, dự kiến từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017; Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với Bộ môn Toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và sơ tuyển như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi toán, nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Đại số và Giải tích (Nội dung chương trình thi xem chi tiết tại website: http://www.vms.org.vn).

3. Đối tượng tham gia: là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, có năng khiếu và yêu thích môn toán học.

4. Nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia đội tuyển: Sinh viên tham gia đội tuyển phải tuân thủ các quy định về thời gian và quy chế của Học viện cũng như của kỳ thi trong suốt quá trình ôn luyện và thi. Những sinh viên được chọn vào đội tuyển chính thức sẽ được hưởng các quyền lợi về thi Olympic như: được cộng điểm môn học, thay thế điểm môn học hoặc miễn môn học theo từng nội dung dự thi cụ thể; đồng thời được khen thưởng theo quy chế của Học viện.

5. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại http://goo.gl/AfFjzA

6. Thời gian và địa điểm hướng dẫn nội dung ôn tập: Sẽ thông báo trên http://www.hvtc.edu.vn/khaothi và qua Email sinh viên đăng ký.

Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia vào đội tuyển Olympic Toán năm 2017 đăng ký và tham gia ôn tập đầy đủ, đúng giờ.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 305 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại: 0438386867 số máy lẻ 305).

 

    Nơi nhận:

   - Giám đốc, PGĐ (phụ trách ĐT);

   - Như trên;

   - Bộ môn Toán;

   - Lưu: KT&QLCL (3).

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Thị Hương Thủy

Số lần đọc: 784
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà