Tiếng Việt | English
Chủ nhật, 28/05/2017 - 10:15

TB về việc tạm dừng đăng ký tín chỉ đối với các lớp sinh viên khóa 52 khoa Kế toán

       Hiện nay, hệ thống phần mềm đăng ký tín chỉ đang gặp sự cố kỹ thuật, sinh viên các lớp CQ52 khoa Kế toán tạm thời dừng đăng ký tín chỉ để Trung tâm thông tin phối hợp với Công ty phần mềm khắc phục sự cố trên. Các khóa/khoa khác vẫn đăng ký tín chỉ bình thường theo lịch của Học viện đã thông báo, riêng các lớp CQ52 khoa Kế toán sẽ tiếp tục đăng ký tín chỉ vào ngày 30/5/2017.

Số lần đọc: 4066