Tiếng Việt | English
Thứ tư, 28/12/2016 - 17:56

TB: Hội trường thi lại các học phần/môn học hệ đại học chính quy, VB2, LT học kỳ I năm học 2016-2017(Từ 28/12/2016 đến 30/12/2016)
Số: 144/TB-KT&QLCL
Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 10287