Tiếng Việt | English
Thứ năm, 13/04/2017 - 9:43

TB: v/v rà soát, cập nhật thông tin trên cổng thông tin con của các đơn vị
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Các Khoa, Ban, Trung tâm

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà xây dựng cổng thông tin con của một số đơn vị. Đến thời điểm này một số cổng con của các đơn vị nhiều mục tin không thường xuyên được cập nhật hoặc có mục tin vẫn để trống như: Mục hỏi đáp chưa có khoa/đơn vị nào thực hiện; Mục ảnh hoạt động; Mục giới thiệu… Để cổng thông tin của các đơn vị hoạt động hiệu quả  cũng như tạo dựng hình ảnh của đơn vị và Học viện tốt hơn nữa, Trung tâm Thông tin đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:

  1. Chủ động rà soát lại các mục thông tin trong cổng thông tin của đơ vị, mục nào không thật sự cần thiết thì thông báo cho Trung tâm Thông tin để loại bỏ hoặc tạm thời không hiển thị;
  2. Đối với các mục đã có thông tin nhưng không thường xuyên được cập nhật hoặc một năm chỉ có một vài bài thì đơn vị xem xét gộp vào các mục chung, không nên chia nhỏ các mục tin;
  3. Đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa nữa với Trung tâm Thông tin và tham khảo cổng thông tin của các đơn vị khác trong Học viện để xây dựng, quản lý cổng thông tin con của đơn vị mình tốt hơn.

Mọi vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện xin phản ánh qua địa chỉ email trungtamthongtin@hvtc.edu.vn hoặc số điện thoại 0439332397. Đến hết ngày 15/05/2017 nếu đơn vị nào chưa chủ động thực hiện các yêu cầu trên thì Trung tâm Thông tin sẽ tự động loại bỏ các mục chưa có thông tin cũng như gộp các mục tin ít được cập nhật trên cổng thông tin con của đơn vị.

Trung tâm Thông tin xin trân trọng thông báo./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 1360