Tiếng Việt | English
Thứ hai, 29/05/2017 - 16:27

TB: Bảng tổng kết NCKH sinh viên khóa CQ51 (2013-2017)
Ngày 29 tháng 5 năm 2017

Ban QKH gửi bảng tổng kết NCKH sinh viên khóa CQ51 (2013-2017):

- Kết quả được cập nhật đến ngày 29/5/2017. Các chương trình có sinh viên tham gia sẽ được Ban QLKH tiếp tục cập nhật đến hết ngày 30/6/2017.

- Thời gian nhận phản hồi từ 30/5-12/6/2017. Sau thời gian đối chiếu, mọi phản hồi sẽ không được công nhận. Mọi thông tin phản hồi gửi bằng văn bản về phòng 315- Ban QLKH nhà hiệu bộ - Đức Thắng.

Bấm vào đây để tải bảng tổng kết

Ban QLKH
Số lần đọc: 730