Tiếng Việt | English
Thứ tư, 11/01/2017 - 14:58

Thông báo thời gian và địa điểm tập trung ôn luyện Olympic Toán 2017

Căn cứ Thông báo số 140/2016-KT&QLCL ngày 26/12/2016 của Ban Khảo thí và QLCL.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên đăng ký Olympic Toán 2017 đến tập trung ôn luyện theo thời gian và địa điểm như sau:

 

- Thời gian: 17h30 ngày 13/01/2017 (thứ 6)

- Địa điểm : Giảng đường A9

 

Chú ý: - Sinh viên đến đúng giờ.

             - Sinh viên nào chưa đăng ký muốn tham gia đội tuyển có thể tiếp tục đăng ký vào thời gian và địa điểm như trên.

 

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 305 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại: 0438386867 số máy lẻ 305)

 

Danh sách sinh viên đăng ký online Olympic Toán 2017

 

Số lần đọc: 1403