Tiếng Việt | English
Thứ năm, 25/07/2013 - 9:58

Thông báo V/v khám sức khoẻ định kỳ cho CBGV năm 2013
Thực hiện luật chăm sóc sức khoẻ nhân dân do Hội đồng Nhà Nước ban hành ngày 11/07/1989. Căn cứ điều 102 Bộ luật lao động quy định về việc khám sức khoẻ tuyển dụng và khám định kỳ hàng năm cho CB- CNVC.

Hội đồng sức khoẻ Học viên giao cho Trạm y tế với chức năng chuyên môn phối hợp với các Ban, Khoa và Cơ sở y tế đủ điều kiện theo thông tư 13 liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính quy định. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giáo viên năm 2013( có lịch khám kèm theo).

          Thời gian khám: 02 ngày từ 06/08/2013 đến 07/08/2013.

                             Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30.

                             Buổi chiều từ 13h15 đến 16h30.

          Địa điểm khám: Trạm y tế Học viện Tài chính- Tầng I nhà B9( khu B)- Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội.

          Các xét nghiệm về máu chỉ làm vào buổi sáng, để đảm bảo kết quả xét nghiệm máu được chính xác các đơn vị phổ biến cho CBVC nhịn ăn sáng. Sau khi đã lấy máu xét nghiệm cần uống nhiều nước và nhịn đi tiểu để Siêu âm.

          Đề nghị lãnh đạo các đơn vị bố trí sắp xếp công việc để CBVC trong đơn vị mình đi khám đầy đủ, đúng lịch. Học viện chỉ tổ chức khám một đợt, nếu CBVC không đến khám thì tự lo kinh phí đi khám và nộp kết quả khám cho Trạm y tế trước ngày 20/08/2013. 

LỊCH KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ CB- GV NĂM 2013

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

Ngày 06/08/2013

1

Ban Giám đốc

 

 

2

Khoa Ngân hàng- Bảo hiểm

 

 

3

Khoa Kế toán

 

 

4

Khoa tại chức

 

 

5

Khoa Sau đại học

 

 

6

Khoa Tài chính công

 

 

7

Ban Tài chính Kế toán

 

 

8

Ban Quản trị Thiết bị

 

 

9

Ban Quản lý khoa học

 

 

10

Ban Tổ chức Cán bộ

 

 

11

Văn phòng Học viện

 

 

12

Ban Hợp tác Quốc tế

 

 

13

Trung tâm bồi dưỡng và tư vấn tài chính

 

 

14

Khoa Cơ bản

 

 

15

Văn phòng Đảng đoàn

 

 

16

Khoa lý luân chính trị

 

 

17

Trung tâm thông tin

 

 

Ngày 07/08/2013

1

Khoa Tài chính Quốc tế

 

 

2

Khoa Quản trị Kinh doanh

 

 

3

Khoa Thuế- Hải quan

 

 

4

Trung tâm Thư viện

 

 

5

Ban Quản lý đào tạo

 

 

6

Khoa Kinh tế

 

 

7

Ban Công tác chính trị và Sinh viên

 

 

8

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

 

 

9

Trạm y tế

 

 

10

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

 

 

11

Khoa Tài chính Doanh nghiệp

 

 

12

Khoa ngoại ngữ

 

 

13

Ban Thanh tra giáo dục

 

 

14

Trung tâm ngoại ngữ và tin học

 

 

15

Ban Quản lý dự án

 

 

   

                                                                                                                                                            

Số lần đọc: 5067