Tiếng Việt | English
Thứ ba, 18/08/2015 - 14:20

TB: v/v xếp chuyên ngành đào tạo và lớp học ngoại ngữ cho SV trúng tuyển hệ ĐHCQ khoá 53 và hệ LTĐH khóa 18 - năm 2015
Thông báo số: 830/TB-VHTC ngày 18/08/2015

THÔNG BÁO

Về việc xếp chuyên ngành đào tạo và bố trí lớp ngoại ngữ

cho sinh viên trúng tuyển hệ đại học chính quy khoá 53 và hệ Liên thông đại học khóa 18 - năm 2015

Căn cứ số thí sinh thực tế trúng tuyển vào từng ngành đào tạo và chỉ tiêu phân bổ cho các chuyên ngành (CN) nằm trong từng ngành (sẽ thông báo công khai trước khi nhập học);

Căn cứ vào nguyện vọng đăng ký vào các chuyên ngành học khi thí sinh đến nhập học;

Học viện thông báo xếp chuyên ngành đào tạo và bố trí lớp ngoại ngữ cho sinh viên trúng tuyển năm 2015 theo nguyên tắc sau:

1. Xếp chuyên ngành đào tạo

- Xét thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng (NV) đăng ký vào các chuyên ngành. Cụ thể, xét hết NV1 đến NV2 (đối với các CN thuộc ngành Quản trị kinh doanh) và đến NV3 (đối với các CN thuộc ngành Kế toán, Kinh tế) và đến NV 5 (đối với các CN thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng). Số sinh viên còn lại Học viện sẽ xếp vào chuyên ngành khác còn chỉ tiêu trong cùng ngành đào tạo.

- Nếu số lượng sinh viên đăng ký vào một chuyên ngành lớn hơn chỉ tiêu phân bổ cho chuyên ngành đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống (có tính cả khu vực, đối tượng) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với sinh viên diện dự bị đại học thì xếp lớp CN theo Công văn của Hiệu trưởng các trường dự bị dân tộc; đối với sinh viên diện đào tạo cử tuyển các tỉnh xếp lớp CN theo Công văn đề nghị của UBND Tỉnh.

- Đối với sinh viên hệ Liên thông đại học không phải đăng ký chuyên ngành đào tạo, Học viện sẽ chủ động xếp chuyên ngành theo ngành đã đăng ký.

2. Bố trí lớp học ngoại ngữ

Sau khi sinh viên được xét chọn vào chuyên ngành, Học viện tiếp tục phân lớp học ngoại ngữ theo nguyện vọng đăng ký. Nếu số lượng sinh viên trong CN đó đăng ký học Pháp văn, Trung văn hoặc Nga văn ít hơn 25 sinh viên thì Học viện sẽ chuyển số sinh viên đó sang học Anh văn.

 

Số lần đọc: 12544
Các bài đã đăng