Tiếng Việt | English
Thứ năm, 27/08/2015 - 9:5

TB: Điểm trúng tuyển hệ Liên thông ĐH loại hình đào tạo chính quy khóa 18 - năm 2015
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ Liên thông đại học loại hình đào tạo chính quy khóa 18 - năm 2015 như sau

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Điểm trúng tuyển

1

 Kế toán

D340301

A00,A01

17

2

 Tài chính ngân hàng

D340201

A00,A01

17,25

D01

17,75

Ghi chú:

Điểm trúng tuyển tính theo đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Số lần đọc: 12761
Các bài đã đăng