Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 19/12/2016 - 11:8

TB v/v kết quả đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 2 hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học và hệ ĐH Văn bằng 2 - Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017
Số: 276/TB-QLĐT ngày 19 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:   - Các Khoa QLSV có liên quan

                              - Các lớp Sinh viên Đại học chính quy;

                                                 Liên thông đại học; Đại học văn bằng 2

 

Căn cứ Thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 262/TB-QLĐT ngày 17/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh lịch đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy; 

Căn cứ Thông báo số 275/TB-QLĐT ngày 16/12/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc kết quả đăng ký học theo Hệ thống tín chỉ lần I hệ Đại học chính quy; Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 Học kỳ II – Năm học 2016 – 2017; 

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký học theo hệ thống tín chỉ lần 2, Ban QLĐT đã thống kê kết quả đăng ký, hiện nay vẫn còn 238 sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ HKI năm học 2016 - 2017, cụ thể:

CQ52: 39 sinh viên; CQ53: 67; sinh viên; CQ54: 132 sinh viên (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Để tạo điều kiện học tập cho những sinh viên chưa đăng ký tín chỉ thành công, Ban QLĐT tiếp tục tổ chức cho sinh viên đăng ký lần 3 (lần đăng ký tín chỉ cuối cùng) vào ngày: 19/12/2016.

Sau thời gian trên Ban QLĐT không tổ chức thêm một lần đăng ký tín chỉ nào khác. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình. Trong trường hợp phát sinh lỗi hệ thống sinh viên liên hệ P.307 - Ban Quản lý đào tạo để được hỗ trợ đăng ký tín chỉ trước 10h00’ ngày 20/12/2016.

Ban QLĐT đề nghị Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các Khoa QLSV rà soát số lượng sinh viên bị xóa tên; Khoa QLSV thông báo kịp thời cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết để thực hiện./.

Số lần đọc: 3236
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà