Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 21/12/2016 - 11:9

TB: V/v tổ chức nhập học, khai giảng hệ Liên thông ĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016) tại Học viện Tài chính

Căn cứ Thông báo số 1264/TB-HVTC ngày 16/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc nhập học và khai giảng hệ LTĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016), Giám đốc Học viện thông báo:

I. TỔ CHỨC NHẬP HỌC

- Thời gian và địa điểm: Từ 8h00’-11h00’ ngày 23/12/2016 (Thứ 6) tại HT700-Đức Thắng.

- Số lượng TS trúng tuyển: 277 TS

- Số bàn đón tiếp: 5 bàn

- Kế hoạch chi tiết nhập học (PHỤ LỤC 1)

II. TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

1. Thời gian và địa điểm: 14h00’ ngày  28/12/2016 (Thứ 4) tại HT700-Đức Thắng.

2. Nội dung chương trình:

 

TT

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện Tài chính

13h30’

Văn phòng HV

2

Ca nhạc

14h00’-14h20’

Đoàn Thanh niên

3

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

14h20’-14h25’

Văn phòng HV

4

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

14h25’-14h30’

Văn phòng HV

5

Báo cáo tuyển sinh, Công bố QĐ trúng tuyển

14h30’-14h40’

Ban QLĐT

6

Diễn văn khai giảng khoá học

14h40’-14h50’

Ban GĐHV

7

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo Học viện

14h50’-14h55’

Đại diện sinh viên trúng tuyển

8

Bế mạc

14h55’-15h00’

Văn phòng HV

Ghi chú: Sau lễ khai giảng, sinh viên nghe phổ biến quy chế đào tạo theo HTTC; lịch học và địa điểm học; danh sách cố vấn học tập của lớp; tham quan phòng truyền thống của Học viện Tài chính.

3. Thành phần tham gia lễ khai giảng khoá học

- Đại diện: Ban GĐHV, Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT, VPHV, TTGD, TTTH&NN, QTTB và các Khoa: Kế toán, Ngân hàng-Bảo hiểm, Cơ bản.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị hợp đào tạo với Học viện Tài chính.

- Cán bộ phục vụ và tham gia dự lễ khai giảng: Ban QLĐT (04 người); KT&QLCL (bộ phận quản lý điểm hệ LTĐH); Ban CTCT&SV (03 người); Ban QTTB (02 người), VPHV (02 người), Khoa Cơ bản (01 người).

- Sinh viên hệ LTĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016) trúng tuyển và nhập học.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, khai giảng.

- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ và thủ tục nhập học của sinh viên.

- Cung cấp danh sách trúng tuyển để Ban TCKT tổ chức thu tiền học phí của sinh viên.

- Tổng hợp số liệu sinh viên thực tế đến nhập học để báo cáo Ban GĐHV.

- Sau thời gian tổ chức nhập học, giải quyết các công việc liên quan để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng khóa học.

- Tổ chức phân lớp và bàn giao dữ liệu thực tế nhập học để Ban KT&QLCL quản lý

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu phục vụ diễn văn khai giảng khoá học.

- Phối hợp với Văn phòng HV, Ban CTCT&SV, Ban TCKT, Ban QTTB và các đơn vị liên quan để tổ chức đón tiếp nhập học và khai giảng theo kế hoạch thông báo.

- Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ tham gia đón tiếp nhập học.

- Bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học thực tế để Ban CTCT&SV quản lý

- Tổng hợp số liệu thí sinh không nhập học để trình Giám đốc Học viện ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định hiện hành.

- Chuẩn bị Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo và kế hoạch học tập để cung cấp cho sinh viên, đồng thời cử cán bộ phổ biến quy chế đào tạo theo HTTC cho SV sau lễ khai giảng.

- Hoàn thiện hợp đồng đào tạo để tổ chức ký kết hợp tác đào tạo với các đơn vị ngoài Học viện trước khi khóa học bắt đầu.

- Thông báo danh sách lớp sinh viên, lịch học, hội trường học và địa điểm học cho SV.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 23/12/2016 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (từ chiều 23/12/2016)

- Dự trù kinh phí nhập học, khai giảng gửi Ban TCKT trình Giám đốc HV phê duyệt.

2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Nhận dữ liệu danh sách lớp sinh viên hệ LTĐH khóa 19 từ Ban QLĐT bàn giao sau khi nhập học để tổ chức quản lý khóa học theo quy định.

3. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Nhận bàn giao hồ sơ sinh viên nhập học từ Ban QLĐT sau khi hết thời hạn nhập học.

- Sau khi ổn định lớp học: Phối hợp với Khoa Cơ bản và Đơn vị hợp tác đào tạo liên quan để hoàn thiện các khâu công việc liên quan đến các thông tin của sinh viên để phục vụ công tác quản lý sinh viên.

- Chọn và hướng dẫn 01 tân sinh viên hệ LTĐH (TS đợt 2/2016) phát biểu và tặng hoa Lãnh đạo Học viện trong ngày khai giảng khóa học.

- Duyệt bài và hướng dẫn tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ.

- Phối hợp với Khoa Cơ bản để phân công chỗ ngồi và duy trì trật tự trong HT700, mở phòng truyền thống, cử cán bộ hướng dẫn (02 người) cho sinh viên tham quan trong ngày khai giảng khóa học.

- Ban hành danh sách cố vấn học tập và dự kiến danh sách ban cán sự lớp tạm thời.

- Cử cán bộ chụp ảnh làm tư liệu của buổi lễ khai giảng.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 23/12/2016.

- Phối hợp với Đoàn TN cử 02 sinh viên nữ phục vụ tại lễ khai giảng (trang phục áo dài)

4. Ban Quản trị thiết bị

- Kiểm tra và bố trí HT700 để tổ chức nhập học cho SV.

- Cử cán bộ phục vụ làm vệ sinh khu vực xung quanh HT nhập học, HT khai giảng trước khi tổ chức.

- Trực mở cửa HT700 từ 07h30’ ngày nhập học (23/12/2016); ngày khai giảng (28/12/2016) từ 13h00’.

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng trong HT700 và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

- Chuẩn bị 01 bảng thông báo tại tiền sảnh HT700 để dán các thông tin liên quan.

- Chuẩn bị bảng chỉ dẫn cho sinh viên đến đúng HT700 trong ngày nhập học và khai giảng.

5. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhập học, khai giảng.

- Chuẩn bị các công việc liên quan đến thu tiền học phí của sinh viên nhập học.

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến nhập học, khai giảng trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp nhập học sáng 23/12/2016 và 01 cán bộ phụ trách đón tiếp đối với sinh viên đến muộn (từ chiều 23/12/2016)

6. Văn phòng Học viện

- Cử 04 cán bộ bảo vệ trực tại bàn đón tiếp theo phân công và 02 cán bộ duy trì trật tự xung quanh khu vực đón tiếp.

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống…về Học viện để phục vụ trước buổi lễ khai giảng khóa học.

- Trang trí HT700, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ trong buổi lễ khai giảng khoá học. Chuẩn bị “nhạc chờ” khi sinh viên tặng hoa Ban GĐHV trên sân khấu.

- Chuẩn bị nước uống phục vụ nhập học, khai giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí trong HT700 (01 lẵng hoa 2 tầng với băng rôn: Chúc mừng tân sinh viên hệ Liên thông ĐH khóa 19; 01 lẵng để bục phát biểu và các lẵng nhỏ để bàn đại biểu) và 01 bó hoa tặng Lãnh đạo HVTC.

- Phối hợp với Ban QLĐT chuẩn bị giấy mời và tổ chức mời đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia hợp tác đào tạo với Học viện.

- Bố trí khu vực để xe đảm bảo an toàn và trật tự khi thí sinh đến nhập học và sinh viên về dự khai giảng khóa học.

- Chuẩn bị dàn chữ xốp trong HT700:

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LỄ KHAI GIẢNG

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 19

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1:

+ Ngày nhập học “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN HỆ LTĐH KHÓA 19 VỀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ”.

+ Ngày khai giảng “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ KHAI GIẢNG HỆ LTĐH KHÓA 19”.

7. Trung tâm thông tin: Chủ động cập nhật, đưa tin liên quan đến công tác nhập học, khai giảng khóa học hệ LTĐH khóa 19 (TS đợt 2/2016) lên Website của Học viện.

8. Đoàn TNCSHCM:

- Chuẩn bị các tiết mục ca nhạc để phục vụ khai giảng theo kế hoạch thông báo

- Phối hợp với Văn phòng Học viện để bố trí khu vực để xe cho sinh viên về làm thủ tục nhập học và dự khai giảng khóa học.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV cử 02 sinh viên nữ phục vụ tại lễ khai giảng (trang phục áo dài).

- Cử 10 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đến nhập học vào sáng 23/12/2016.

9. Khoa Cơ bản.

- Cử cán bộ VPK phối hợp với Ban CTCT&SV để duy trì trật tự trong HT700.

- Phối hợp với Ban QLĐT trong việc hỗ trợ bàn giao cho sinh viên quy chế đào tạo, kế hoạch học tập, danh sách lớp…

10. Các đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính

- Cử đại diện lãnh đạo đơn vị tới dự khai giảng khóa học theo kế hoạch thông báo của Học viện Tài chính.

- Gặp gỡ và trao đổi thống nhất với lớp sinh viên về lịch cố vấn học tập trong năm học

- Thông báo cán bộ phụ trách khóa học (gồm số điện thoại di động) cho các Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, TCKT để giao dịch công việc và phục vụ việc đào tạo sinh viên trong suốt quá trình học.

- Phối hợp với Học viện Tài chính để hoàn thiện hợp đồng đào tạo liên quan.

Trên đây là các công việc chuẩn bị tổ chức nhập học và khai giảng hệ liên thông đại học khóa 19 (TS đợt 2/2016) của Học viện Tài chính. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện tăng cường phối hợp để buổi lễ nhập học, khai giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 3420
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà