Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 27/02/2017 - 16:24

TB: v/v điều chỉnh lịch phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 11/TB-QLĐT ngày 27 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: - Các Khoa và các Ban liên quan

           - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ vào Thông báo số 123/TB-HVTC ngày 20/02/2017 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 cho sinh viên các khoá 52, 53, 54;

Căn cứ vào ý kiến đề nghị của một số đơn vị và cá nhân liên quan;

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch phổ biến Đề án tuyển sinh ĐH chính quy năm 2017 đối với sinh viên như sau:

TT

Khóa/Chuyên ngành

Sĩ số SV

Lịch cũ

Lịch điều chỉnh mới

Ngày

Giờ

HT

Ngày

Giờ

HT

1

52.02

54.02.05

513

28/02/17

18h00’

700

02/3/17

18h00’

700

2

53.02, 05, 31, 32

54.11CLC, 21CLC

605

01/3/17

18h00’

700

06/3/17

18h00’

700

Ghi chú: Các thông tin khác của các lớp đã lưu hành nêu trên không thay đổi                 

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các đơn vị liên quan phối hợp với các Khoa điều chỉnh lại lịch mới thông báo.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Số lần đọc: 1980
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà