Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 19/10/2016 - 9:9

CV về việc phối hợp thực hiện công tác quản lý đào tạo chất lượng cao
Số: 252/CV-QLĐT ngày 17/10/2016

                                            Kính gửi:

- Các Ban chức năng có liên quan;

- Các Khoa Quản lý sinh viên;

- Các Trung tâm, Thư viện

- Các Bộ môn liên quan;

- Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên

Căn cứ Quyết định trúng tuyển chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy khóa 54 – Năm 2016;

Ban Quản lý đào tạo kính gửi Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp và các Ban chức năng:

- Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao hệ đại học chính quy khóa 54;

- Danh sách sinh viên chuyển sang lớp chất lượng cao (theo Khoa Quản lý sinh viên) hệ đại học chính quy khóa 54 [XEM TẠI ĐÂY]. 

Ban quản lý đào tạo kính đề nghị:

1. Các Ban chức năng, Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Bộ môn liên quan, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên phối hợp thực hiện công tác tổ chức lớp học cho sinh viên đồng thời thành lập Ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn.

2. Các Khoa, Bộ môn lập danh sách phân công giảng viên, trợ giảng đủ tiêu chuẩn giảng dạy lớp chất lượng cao hệ đại học chính quy khóa 54, phối hợp với Ban Quản lý đào tạo công khai danh sách giảng viên, trợ giảng (kể cả giảng viên người nước ngoài). Các Khoa, Bộ môn lập danh sách các giảng viên cần đào tạo, bồi dưỡng đào tạo chương trình chất lượng cao phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ lên kế hoạch bồi dưỡng (Căn cứ điều 6 Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy).

3. Ban Công tác chính trị và Sinh viên phối hợp với các Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp lập danh sách cố vấn học tập đủ tiêu chuẩn (Căn cứ điều 7 Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy).

4. Ban Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin, Thư viện và các đơn vị liên quan lên kế hoạch triển khai hướng dẫn sử dụng tra cứu hệ thống Thư viện điện tử, hệ thống mạng kết nối hỗ trợ giảng dạy và học tập, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học (Căn cứ điều 8 Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy).

5. Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Ban Quản lý Khoa học lên kế hoạch và triển khai công tác Nghiên cứu Khoa học cho sinh viên học chương trình đào tạo chất lượng cao (Căn cứ điều 9 Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy).

6. Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế lập kế hoạch và triển khai các hình thức hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao (Căn cứ điều 10 Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy).

7. Các Ban chức năng, Khoa Kế toán, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên lập kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo chất lượng cao theo nội dung đã ban hành tại Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính.     

Ban Quản lý đào tạo xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 2979
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà