Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 14/04/2017 - 13:29

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Bích Điệp
Đề tài luận án:“Huy động, sử dụng các nguồn tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 502