Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 05/05/2017 - 11:35

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Đình Hoàn
Đề tài luận án : “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Xây dựng Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 452