Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-21-08-2017-10-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-27-09-2016-21-img1 Ảnh-27-09-2016-21-img2 Ảnh-27-09-2016-21-img0 Ảnh-17-03-2016-23-img0 Ảnh-17-03-2016-23-img2 Ảnh-18-09-2015-10-img0 Ảnh-18-09-2015-10-img0 Ảnh-18-09-2015-10-img0

Thứ hai, 19/09/2016 - 9:48

Tập huấn chính sách mới về Thuế XNK và Hải quan tháng 9.2016

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….    /HVTC-T&HQ

V/v: Tập huấn chính sách mới về Thuế XNK và Hải quan

Hà Nội, ngày    tháng 09 năm 2016

Kính gửi: - Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp

                   - Các cá nhân có nhu cầu tập huấn chính sách mới về Thuế XNK và Hải quan

 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có nhiều thay đổi cơ bản thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cũng như thẩm quyền, hình thức và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Những thay đổi này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan và nghĩa vụ thuế của các doanh nhiệp. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt toàn diện và đầy đủ các quy định mới cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, Khoa thuế và Hải quan - Học viện Tài chính tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:

“ Tập huấn chính sách mới theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan’’

1. Nội dung tập huấn:

- Các nội dung mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

- Các quy định mới về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 có tác động lớn đến việc xác định nghĩa vụ thuế của DN như xác định đối tượng miễn thuế, đối tượng hoàn thuế, cách tính thuế và các thủ tục có liên quan.

- Các quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực hải quan như thẩm quyển xử phạt (bổ xung thêm thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển), hình thức xử phạt, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt.

- Trả lời trưc tiếp câu hỏi, tư vấn, tháo gỡ giúp doanh nghiệp những vướng mắc khi thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Thời gian, địa điểm học:

- Thời gian đào tạo: 1 ngày (2 buổi, sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30).

- Địa điểm học:   

+ Tại Hà Nội: 8h00  chủ nhật ngày 25/09/2016 tại cơ sở đào tạo Học viện Tài Chính, số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Tại TP.Hồ Chí Minh: 8h00 ngày 02/10/2016 tại Học viện Hành chính quốc gia, số 10, đường 3/2, quận 10, TP.Hồ Chí Minh

3. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu )

4. Giảng viên: Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi Lãnh đạo Vụ pháp chế, Lãnh đạo Cục thuế xuất nhập khẩu– Tổng cục Hải quan.

Học viện Tài chính trân trọng thông báo tới Quý doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tham gia tập huấn xin gửi đăng ký trực tiếp theo mẫu dưới đây trước ngày 22/9/2016 về địa chỉ e-mail: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com hoặc đăng ký qua số 0988.009.688 (Cô Hương- Lớp Hồ Chí Minh); 0986.068.558 (Cô Hoà-Lớp Hà Nội).

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

Địa điểm học

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Các nội dung cụ thể khác cơ sở tổ chức đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

     -     Như trên;

     -     Khoa Thuế và Hải quan

     -     Lưu VT;             

 

 

                                                                                                                              Nguyễn Trọng Cơ

Số lần đọc: 547
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Liên hệ  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA THUẾ - HẢI QUAN  
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: | Fax:
E-mail: khoathue-hq@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoathue
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà