Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 26/05/2017 - 8:32

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi căn cứ kết quả học tập bậc THPT năm 2017 hệ đại học chính quy tại Học viện Tài chính

Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Học viện [XEM TẠI ĐÂY]

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến [XEM TẠI ĐÂY]

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 23005
Các bài đã đăng