Tiếng Việt | English
Thứ ba, 27/12/2016 - 9:24

Thông báo mở lớp học Kế toán Thuế và Kế toán Tổng hợp
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo mở lớp học Kế toán Thuế và Kế toán Tổng hợp tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
  1. Lớp Kế toán Thuế:

      Lớp tối 2,4,6: Khai giảng 18h00 ngày 16/12/2016

Thời gian : 10 buổi

Kinh phí  : 1.000.000đ/01 học viên/ khóa học

  1. Lớp Kế toán Tổng hợp:

Lớp tối 3,5,7:      Dự kiến khai giảng 18h00 ngày 20/12/2016

Thời gian : 2,5 tháng

Kinh phí  : 3.000.000đ/01 học viên/ khóa học

Địa điểm: Tại số 8 Phan Huy Chú:

Liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính

Tại Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: 04.38 22 33 66  04.39 33 45 74 Hotline :  Ms.Thảo: 0975204183     

 Ms.Hân 0972.220.984     Mr.Phú: 0983857096

Email: trungtambdtvtckt@hvtc.edu.vn Website: www.aof.vn

Trân trọng thông báo!

TT BD&TV TCKT
Số lần đọc: 776