HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ năm, 25/08/2016 - 22:17

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 – 2017

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DN

      ------------------***------------------

                      DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT

Tên công trình

Giáo viên hướng dẫn

 1.  

Hoàn thiện sử dụng đòn bẩy tài chính tại các DN May Việt Nam

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 1.  

Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DN nhỏ và vừa ở Việt Nam

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 1.  

 Phân tích khả năng sinh lời và tình hình tăng trưởng tại các tập đoàn,( tổng công ty, các DN ngành....)

PGS,TS. Nghiêm T Thà

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các  tập đoàn (tổng công ty, các DN ngành....)

PGS,TS. Nghiêm T Thà

 1.  

Chính sách tài chính nhằm khuyến khích khởi nghiệp DN ở Việt Nam

PGS,TS. Vũ Văn Ninh

 1.  

Chia cổ tức bằng cổ phiếu tại các công ty cổ phần niêm yết ở Việt Nam

PGS,TS. Vũ Văn Ninh

 1.  

Tác động của chính sách cổ tức đến hoạt động của các công ty cổ phần niêm yết ở VN

ThS. Bùi Thu Hà

 1.  

Giải pháp phát triển sản phẩm tài chính cho Thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Ths. Lâm T Thanh Huyền

 1.  

Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

Ths. Lâm T Thanh Huyền

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các DN BĐS ở Việt Nam

Ths. Nguyễn T Tuyết Mai

 1.  

Phương pháp thặng dư trong thẩm định giá bất động sản tại các công ty định giá Việt Nam.

Ths. Nguyễn T Tuyết Mai

 1.  

Giải pháp huy động vốn để phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Hà Nội.

Ths. Vũ T Lan Nhung

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy phát triển DN bất động sản ở Việt Nam

Ths. Vương Minh Phương

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán cho các DN thủy sản niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

ThS. Bạch T Thu Hường

 1.  

Nghiên cứu tác động của cơ cấu nguồn vốn đến khả năng sinh lời của các DN ngành Thép niêm yết ở Việt Nam

ThS. Bùi Hà Linh

 1.  

Quản trị vốn lưu động của các DN ngành X niêm yết ở Việt Nam

ThS. Đinh T Việt Nga

 1.  

Hoạt động mua lại và sáp nhập trong ngành bất động sản ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

ThS. Hồ Quỳnh Anh

 1.  

Kinh nghiệm hoạt động M&A quốc tế (Mỹ, Nhật, Thái Lan) và bài học đối với DN Việt Nam.

ThS. Hồ Quỳnh Anh

 1.  

Vận dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sử dụng vốn của các NHTM cổ phần niêm yết ở Việt Nam

ThS. Hoàng T Thu Hường

 1.  

Giải pháp tài chính phát triển Thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam

ThS. Lưu Hữu Đức

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các DN chế biến thực phẩm niêm yết ở Việt Nam

ThS. Ngô Kim Hòa

 1.  

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của một số DN xây dựng niêm yết ở Việt Nam

ThS. Ngô Kim Hòa

 1.  

Giải pháp tăng cường quản trị vốn tồn kho tại công ty cổ phần Prime Group

ThS. Nguyễn Kim Nhung

 1.  

Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

ThS. Nguyễn Kim Nhung

 1.  

Đánh giá tác động của sở hữu nước ngoài đến kết quả kinh doanh của các DN thủy sản niêm yết

ThS. Nguyễn T Thùy Linh

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của DN xây dựng Việt Nam

ThS. Nguyễn Thành Đạt

 1.  

Định giá DN trong quyết định đầu tư cổ phiếu- nghiên cứu đối với ngành dược phẩm

ThS. Nguyễn Thu Hà

 1.  

Ứng dụng phân tích dòng tiền đánh giá tiềm lực tài chính của DN ngành….

ThS. Nguyễn Trường Phương

 1.  

Quản trị tăng trưởng công ty theo chiến lược tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Dương

 1.  

Chính sách tài trợ của các DN nông nghiệp tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Dương

 1.  

Thẩm định giá công trình xây dựng ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.

Ths. Trần T Thanh Hà

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ phát triển DN ngành X (Thủy sản, muối, ...) niêm yết trên Thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay

TS. Bạch T Thanh Hà

 1.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN ngành Thuỷ sản niêm yết ở Việt Nam.

TS. Đặng Phương Mai

 1.  

 Rủi ro tài chính của các DN ngành Thuỷ sản niêm yết ở Việt Nam.

TS. Đặng Phương Mai

 1.  

Cơ cấu nguồn vốn và rủi ro thanh toán của các công ty bất động sản tại VN và Philipines

TS. Diêm Thanh Hải

 1.  

Tài trợ vốn cho các hoạt động đổi mới sáng tạo ở DN

TS. Diêm Thanh Hải

 1.  

Giải pháp phát triển Thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Lập kế hoạch tài chính cho các DN ngành thủy sản Việt Nam

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Quản lý vốn tồn kho dự trữ trong các DN ngành xây dựng ở Việt Nam

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Sử dụng các công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro đối với các DN xuất nhập khẩu ở Việt Nam

TS. Đoàn Hương Quỳnh

 1.  

Xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng DN tại Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS. Hồ T Thu Hương

 1.  

Phương pháp tài sản trong định giá DN ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 1.  

Định giá tài sản thế chấp ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 1.  

Giải pháp phát triển Thị trường nhà chung cư ở Hà Nội hiện nay.

TS. Nguyễn Hồ Phi Hà

 1.  

Giải pháp huy động vốn cho dự án đầu tư bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Minh Hoàng

 1.  

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Minh Hoàng

 1.  

Quản trị dòng tiền của các DN Dược phẩm niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn T Bảo Hiền

 1.  

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DN xây dựng niêm yết ở VN

TS. Nguyễn T Bảo Hiền

 1.  

Hoàn thiện cơ chế huy động, tạo lập vốn nhằm phát triển bền vững Tập đoàn Dệt- may Việt Nam

TS. Nguyễn T Hà

 1.  

Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển các DN nhỏ và vừa ở Việt Nam

TS. Nguyễn T Hà

 1.  

Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại các công ty kinh doanh Bất động sản trên địa bàn Thành phố Hà nội

TS. Nguyễn T Thanh

 1.  

Năng lực tài chính của các DN ngành Xi măng (Thép, Thuỷ sản…) ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn T Thanh

 1.  

Tăng trưởng của Ngân hàng thương mại X - Thực trạng và giải pháp.

TS. Phạm T Quyên

 1.  

Ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến giá trị DN của các DN niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

TS. Phạm T Thanh Hòa

 1.  

Quản trị vốn tồn kho tại các DN thương mại niêm yết ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

TS. Phạm T Vân Anh

 1.  

Tác động của các nhân tố tới tỷ lệ tăng trưởng bền vững của các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam

TS. Phạm T Vân Anh

 1.  

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các DN bia ở Việt Nam

TS. Trần Đức Trung

 1.  

Quản trị dòng tiền tại DN X.

TS. Trần Đức Trung

 1.  

Giám sát tài chính tại công ty Y

TS. Trần Đức Trung

                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                    PGS. TS BÙI VĂN VẦN 

 

Số lần đọc: 1510