ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ tư, 10/12/2014 - 22:49

GIỚI THIỆU BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp

Sự hình thành, phát triển của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp gần như gắn với lịch sử ra đời, phát triển của Trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà nội (Nay là Học viện Tài chính). Đến năm 2014 Học viện Tài chính đón nhận những SV khóa 52 nhập trường đồng thời đánh dấu mốc 51 năm trưởng thành và phát triển gắn với lịch sử 51 năm trưởng thành phát triển của các Bộ môn chủ chốt của Học viện. Mặc dù môn học Phân tích hoạt động kinh tế ra đời ngay từ khi thành lập Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội nhưng về cơ cấu tổ chức của Bộ môn  Phân tích hoạt động kinh tế nay là bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp thì chính thức được tổ chức thành lập năm 1985. Lịch sử phát triển của Bộ môn từ khi thành lập trường đến nay có thể chia thành 5 giai đoạn với sự phát triển lớn mạnh không ngừng. Cụ thể như sau:

  1. Từ năm 1963 đến năm 1972

 Đây là giai đoạn tiền thân của nhiều Bộ môn của Học viện Tài chính hiện nay, giai đoạn hình thành môn học Phân tích. Năm 1963 khi mới thành lập trường, Bộ môn Tài vụ được thành lập đảm nhiệm giảng dạy hai môn học là: môn Tài vụ và môn Phân tích theo từng ngành tương ứng: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp. Như vậy, Bộ môn Tài vụ là tiền thân của bộ môn Phân tích TCDN và Tài chính DN hiện nay. Trong 51 năm trưởng thành và phát triển của Trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà Nội nay là Học viện Tài chính thì có 50 năm hình thành và phát triển của các bộ môn đảm nhiệm các môn học cơ bản của Nhà trường trong đó có Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế – nay là Bộ môn Phân tích Tài chính Doanh nghiệp. Thế hệ những người thầy đầu tiên (giai đoạn 1963-1972) biên soạn bài giảng và trực tiếp giảng dạy môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành cũng chính là các giảng viên dạy môn Tài vụ các ngành. Cụ thể trong Bảng 1

Bảng 1: Danh sách bộ môn thời kỳ 1964 – 1972

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Trương Thừa Uyên

Phân tích Công nghiệp

2

Nguyễn Viết Lịch

-

3

Đoàn Thuận Trị

-

4

Lê Văn Vinh

-

5

Nguyễn Bính

-

6

Lê Duy Hoan

-

7

Trương Mộc Lâm

Phân tích xây dựng cơ bản

8

Nguyễn Ngọc Châu

-

9

Lê Thanh Quảng

-

10

Phan Anh Hoàng

-

11

Lê Văn Giảng

 

12

Nguyễn Xuân Trường

 

13

Nguyễn Thế Khải

Phân tích Thương nghiệp

14

Đỗ Văn Dương

-

15

Lê Tiến Thiềng

 

16

Trương Trọng Vĩnh

Phân tích nông nghiệp

17

Bùi Đạt Quỳ

-

 

  1.  Từ năm 1973 đến trước khi thành lập Bộ môn- năm 1984

Tháng 1 năm 1973, cùng với sự phát triển của Trường ĐH Tài chính kế toán Hà nội, cơ cấu của các Khoa, Phòng, Ban ngày càng được kiện toàn. Bộ môn Tài vụ được chuyển vào Khoa Tài chính, môn học Phân tích hoạt động kinh tế các ngành được chuyển về bộ môn Kế toán các ngành thuộc Khoa Kế toán các ngành kinh tế quốc dân và trở thành môn học nghiệp vụ của chuyên ngành Kế toán. Thời kỳ này các giảng viên kiêm môn, kiêm chức được kế thừa từ thế hệ đầu tiên – (giai đoạn từ năm 1963 đến 1972),  bổ sung các sinh viên ưu tú của các khóa sinh viên tốt nghiệp của Trường, một số giảng viên thuyên chuyển công tác hoặc được bổ nhiệm làm lãnh đạo như: GS.TSKH. Trương Mộc Lâm; TS Nguyễn Xuân Trường, một số lên đường làm nghĩa vụ quân sự.....tuy nhiên, số lượng giảng viên của Bộ môn Kế toán trong giai đoạn này giảng dạy môn học Kế toán các ngành và Phân tích hoạt động kinh tế các ngành. Danh sách các giảng viên thời kỳ này được được tổng hợp ở Bảng 2.

Bảng 2: Danh sách giảng viên bộ môn thời kỳ 1973 đến trước khi thành lập Bộ môn - 1984

STT

               Họ và tên              

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Bính

Phân tích Công nghiệp

2

Lê Duy Hoan

-

3

Nguyễn Thị Thọ

-

4

Nguyễn Văn Bình

-

5

Vũ Viết Thựu

-

6

Nguyễn Tuấn Phương

-

7

Hoàng Đức Long

-

8

Nguyễn Văn Loát

-

9

Nguyễn Hồng Sơn

-

10

Nguyễn Xuân Trường

Phân tích xây dựng cơ bản

11

Lê Thanh Quảng

-

12

Lê Quang Vinh

-

13

Hà Đăng Thành

-

14

Nguyễn Viết Lợi

 

15

Nguyễn Thế Khải

Phân tích Thương nghiệp

16

 Lê Gia Lục

-

17

 Ngô Thế Chi

-

18

 Lê Thanh Hải

-

19

 Nguyễn Thị Hồng Thanh

-

20

Đỗ Văn Dương

-

21

Trương Trọng Vĩnh

Phân tích nông nghiệp

22

Bùi Đạt Quỳ

-

23

Hồ Thành

-

24

Nguyễn Mạnh Hiến

-

25

 Giang Thị Xuyến

-

 

1.3.  Từ khi thành lập bộ môn - năm 1985 đến năm 2004

 Năm 1985, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành chính thức được thành lập trên cơ sở tách từ Bộ môn Kế toán các ngành kinh tế quốc dân. Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học là: Phân tích hoạt động kinh tế các ngành và môn Thanh tra tài chính. Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế do Tiến sĩ Nguyễn Thế Khải là Phó trưởng Khoa Kế toán kiêm Trưởng Bộ môn và Thạc sĩ Nguyễn Văn Bình làm Phó trưởng Bộ môn với lực lượng giảng viên gồm 14 người trong bảng 3a.

Bảng 3a: Danh sách giảng viên Bộ môn khi thành lập Bộ môn- 1985

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thế Khải

Trưởng Bộ môn

2

Nguyễn Văn Bình

Phó Trưởng Bộ môn

3

Vũ Viết Thựu

 Giảng viên

4

Nguyễn Hồng Sơn

-

5

Lê Quang Vinh

-

6

Hà Đăng Thành

-

7

Hồ Văn Thành

 

8

Nguyễn Viết Lợi

-

9

Nguyễn Tuấn Phương

-

10

Nguyễn Mạnh Hiến

-

11

Nguyễn Thị Hồng Thanh

-

12

Giang Thị Xuyến

-

13

Lê Thanh Hải

 -

14

Hoàng Đức Long

-

15

Nguyễn Trọng Cơ

-

 

 Bộ môn đã đảm nhiệm xây dựng và dần hoàn thiện chương trình giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế theo 5 chuyên ngành: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp, giao thông vận tải với thời lượng 180 tiết, môn Thanh tra Tài chính 60 tiết cho các chuyên ngành đào tạo của Trường.  Năm 1987, Thạc sĩ Vũ Viết Thựu được bổ nhiệm là Phó trưởng Bộ môn. Tháng 11 năm 1990, bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế chỉ còn dạy Phân tích hoạt động kinh tế theo 3 chuyên ngành: sản xuất và thương nghiệp và giao thông vận tải với thời lượng giảng dạy 120 tiết. Năm 1990, TS. Nguyễn Tuấn Phương được chuyển về làm Phó Khoa Tại chức, năm 2001 là Phó ban Quản lý đào tạo, năm 2005 là Phó Khoa Sau đại học và từ năm 2007 đến nay là Trưởng Khoa Sau đại học, là kiêm chức của Bộ môn từ đó đến nay. Năm 1992, trước yêu cầu quản lý kinh tế trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển từ cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường, nhà trường cũng sắp xếp lại hệ thống các môn học, môn học Thanh tra Tài chính chuyển sang Bộ môn Tài chính thuộc khoa Tài chính đảm nhiệm, giảng viên Nguyễn Thị Hồng Thanh chuyển về công ty kiếm toán A&C và giảng viên Nguyễn Thị Thơ chuyển công tác về Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam. Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học: Phân tích hoạt động kinh tế các ngành sản xuất và Phân tích hoạt động kinh tế thương nghiệp. Năm 1995, Thạc sĩ Vũ Viết Thựu được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Kế toán kiêm Phó trưởng bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế, thạc sĩ Nguyễn Văn Bình thôi giữ chức Phó trưởng bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế. Những thay đổi căn bản của cơ chế quản lý kinh tế: xóa bỏ hẳn cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung bao cấp, chuyển sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước ở thời kỳ này đòi hỏi phải đổi mới nội dung giảng dạy, nhà trường giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình cho các bộ môn. Các chuyên ngành hẹp được gộp lại, giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xuất bản năm 1997 do TS. Nguyễn Thế Khải làm chủ biên đã tích hợp các nội dung căn bản từ hệ thống giáo trình và bài giảng của các môn học: phân tích hoạt động kinh tế các ngành sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản và phân tích hoạt động kinh tế thương nghiệp. Giáo trình mới vừa kế thừa, vừa đổi mới một cách toàn diện và hệ thống để giảng dạy cho các chuyên ngành đào tạo của Trường cho 2 loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương nghiệp. Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tếđã thảo luận, lĩnh hội và giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý về tình hình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế ở doanh nghiệp trong điều kiện mới. Tháng 3 năm 1999, TS. Hoàng Đức Long được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn. Ngày 17 tháng 8 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ - Bộ Tài chính, các Khoa, Ban và Bộ môn được xem xét, cơ cấu lại cho phù hợp, tháng 12 năm 2001, Tiến sĩ Hoàng Đức Long thôi giữ chức Phó trưởng Bộ môn chuyển sang làm Phó Khoa Sau đại học, năm 2003 về làm Phụ trách Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, tháng 10 năm 2003, Tiến sĩ Hoàng Đức Long chuyển công tác về Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính và làm giảng viên kiêm chức của Bộ môn từ đó đến nay, TS. Giang Thị Xuyến chuyển về Bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán, Năm 2005 TS. Nguyễn Viết Lợi chuyển về làm Trưởng Ban Quản lý đào tạo của Học viện sau đó chuyển sang làm việc Tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 Ngày 1/1/2002 Học viện Tài chính chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới. Ngày 15/01/2002, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế. Năm 2002, giáo trình được biên soạn lại, TS. Nguyễn Thế Khải làm chủ biên, giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp tích hợp các nội dung phân tích hoạt động kinh tế 2 ngành sản xuất và thương nghiệp. Các chuyên ngành đào tạo về kế toán doanh nghiệp cũng không chia thành các chuyên ngành hẹp nữa và gộp lại thành chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp đảm nhiệm môn học là Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp với thời lượng 120 tiết cho các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp, Thuế..... Đầu năm học 2003-2004, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế chuyển về Khoa Tài chính doanh nghiệp và đổi tên thành Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo của Học viện Tài chính trong điều kiện mới. Như vậy Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế là tiền thân của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp.

Ngày 20/08/2003, Tiến sĩ Nguyễn Thế Khải nghỉ hưu, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn- phụ trách bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp thuộc Khoa Tài chính doanh nghiệp.  Ngày 30 tháng 8 năm 2003 Thạc sĩ Vũ Viết Thựu thôi giữ chức Phó Khoa Kế toán và được bổ nhiệm làm Phó Khoa Tài chính doanh nghiệp kiêm Phó Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Tháng 11 năm 2003, Thạc sĩ Vũ Viết Thựu được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức cán bộ của Học viện Tài chính, thôi giữ chức phó Khoa Tài chính doanh nghiệp, thôi giữ chức Phó trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp và là giảng viên kiêm chức của bộ môn, Thạc sĩ Lê Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn. Tháng 12/2003 tái bản giáo trình Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp do TS. Nguyễn Trọng Cơ phó phụ trách Bộ môn bổ sung, chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với những biến đổi kinh tế tài chính doanh nghiệp, Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cho các chuyên ngành: Kế toán, tài chính, thuế... của Học viện tài chính với thời lượng 90 tiết. Ngày 01/01/2004, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm là Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, bộ môn có 01 giảng viên nghỉ hưu; 13 giảng viên chuyển công tác ra đơn vị bên ngoài; 03 giảng viên chuyển nhận nhiệm vụ mới trong trường, Bộ môn cũng tuyển dụng thêm nhiều giảng viên mới.  Danh sách giảng viên bộ môn thời kỳ này được tổng hợp trong bảng 3b.

Bảng 3b: Danh sách giảng viên Bộ môn từ 1985 đến năm 2004

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Thế Khải

 Trưởng bộ môn

2

ThS. Nguyễn Văn Bình

 Phó bộ môn

3

ThS. Vũ Viết Thựu

 Phó bộ môn

4

CN. Nguyễn Văn Hiến

Giảng viên - Đã chuyển công tác

5

 CN. Phạm Văn Vinh

Giảng viên - Đã chuyển công tác

6

CN. Hà Đăng Thành

Giảng viên - Đã chuyển công tác

7

CN. Hồ Văn Thành

Giảng viên - Đã chuyển công tác

8

CN. Nguyễn Văn Đạt

Giảng viên - Đã chuyển công tác

9

CN. Nguyễn Viết Toại

Giảng viên – Đã chuyển công tác

10

TS. Nguyễn Viết Lợi

Giảng viên – Đã chuyển công tác

11

TS. Giang Thị Xuyến

Giảng viên

12

ThS. Lê Thanh Hải

 Giảng viên – Phó Trưởng Bộ môn từ 2003 

13

TS. Nguyễn Tuấn Phương

Giảng viên

14

ThS. Nguyễn Hồng Thanh

Giảng viên – Đã chuyển công tác

15

TS. Hoàng Đức Long

 Phó Trưởng bộ môn (1999 -2001) – Đã chuyển công tác

16

TS. Nguyễn Trọng Cơ

Phó Trưởng bộ môn 2002 - 2003

Trưởng bộ môn 2004

17

CN. Nguyễn Thị Thơ

Giảng viên – Đã chuyển công tác

18

CN. Mai Ninh

Giảng viên – Đã chuyển công tác

19

ThS. Nguyễn Đăng Quế

Giảng viên – Đã chuyển công tác

20

CN. Lê Hồng Sơn

Giảng viên – Đã chuyển công tác

21

ThS. Nghiêm Thị Thà

Giảng viên – tuyển dụng tháng 11/1989

22

ThS. Phạm Thị Quyên

Giảng viên  – tuyển dụng tháng 11/1989

23

CN. Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên – tuyển dụng ngày 17/2/2000

24

CN. Hồ Thị Thu Hương

Giảng viên - tuyển dụng năm 2003

25

CN. Trần Thị Thu Thủy

Giảng viên - tuyển dụng năm 2003

(Đã chuyển công tác)

 

  1. Từ năm 2005 đến năm 2013

 Bộ môn tiếp tục được giao nhiệm vụ giảng dạy môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp cho các hệ đào tạo của học viện Năm 2005, môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp được đưa vào giảng dạy thay thế cho môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cho các hệ đào tạo của Học viện nhằm đáp ứng chiến lược đào tạo cũng như quá trình xây dựng chương trình đào tạo của Học viện Tài chính trong điều kiện mới. GS. TS Ngô Thế Chi – Giám đốc Học viện Tài chính và TS. Nguyễn Trọng Cơ – Trưởng bộ môn Phân tích Tài chính DN đồng chủ biên cùng tập thể giảng viên của Bộ môn đã biên soạn và xuất bản giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp.  Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp với thời lượng 75 tiết cho chuyên ngành Kế toán và 60 tiết cho các chuyên ngành khác. Ngày 01/06/2006, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ của Học viện Tài chính kiêm Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp, cũng trong năm 2006, TS. Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư. Ngày 29/05/2006, NCS., Thạc sĩ  Nghiêm Thị Thà được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Phân tích tài chính doanh nghiệp.  Tháng 10 năm 2007, Thạc sĩ Vũ Viết Thựu thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ của Học viện, là giảng viên của Phân tích Tài chính doanh nghiệp từ đó đến khi nghỉ hưu. Tháng 11 năm 2007, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Tài chính. Ngày 07/01/2008, PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp, kiêm chức tại Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp từ đó đến nay (hiện nay PGS,. TS,. NGUT. Nguyễn Trọng Cơ  là Giám đốc Học viện Tài chính); Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà được giao nhiệm vụ Phụ trách bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Ngày 26/05/2008, TS. Nghiêm Thị Thà được bổ nhiệm là Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Năm 2010, môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp không còn là môn học chuyên ngành của Ngành Kế toán mà được xếp vào môn học cơ sở ngành của các ngành đào tạo Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh... Năm 2011, TS. Giang Thị Xuyến được công nhận chức danh Phó Giáo sư. Tháng 3 năm 2012, NCS. Nguyễn Thị Thanh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện, tháng 7 năm 2012 được công nhận học vị Tiến sĩ. Ngày 2/5/2012, NCS. Hồ Thị Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, tháng 2/2013, được công nhận học vị Tiến sĩ. Tháng 3/2012, Thạc sĩ, Phó trưởng Bộ môn Lê Thanh Hải qua đời vì trọng bệnh. Ngày 22 tháng 10 năm 2012, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh được bổ nhiệm là Phó trưởng Bộ môn. Tháng 12 năm 2012, TS. Nghiêm Thị Thà được công nhận chức danh Phó Giáo sư. Năm 2013, Thạc sĩ, Giảng viên chính. Nguyễn Văn Bình và Thạc sĩ, Giảng viên chính. Vũ Viết Thựu nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 20/05/2013, PGS.,TS Nghiêm Thị Thà được bổ nhiệm lại là Trưởng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Lực lượng giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp thời kỳ này biến động khá lớn: Các giảng viên có thâm niên giảng dạy, thuộc thế hệ đầu tiên của Bộ môn đều đã chuyển công tác, hoặc nghỉ hưu, lực lượng giảng viên mới tuyển dụng non trẻ, một số còn chưa yên tâm công tác nên di chuyển khỏi Bộ môn, số lượng giảng viên chính thức của bộ môn trung bình chỉ duy trì trong phạm vi 10 giảng viên và 4 giảng viên kiêm môn, kiêm chức. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng giai đoạn này Bộ môn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, sự giúp đỡ, phối hợp của Lãnh đạo các Ban, Phòng, Khoa, lãnh đạo Khoa Tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của các giảng viên kiêm chức, kiêm môn... cùng với truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực của toàn thể giảng viên Bộ môn, nên Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được các kết quả thi đua khen thưởng bậc cao. Từ năm 2005 đến nay, bộ môn có 01 giảng viên bị mất, 02 giảng viên nghỉ hưu, 01 giảng viên chuyển nhận nhiệm vụ mới của Học viện và được bổ sung 08 giảng viên mới. Hiện nay, lực lượng giảng viên mới bổ sung khá trẻ, đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Danh sách giảng viên của Bộ môn giai đoạn này được tổng hợp trong bảng 4:

Bảng 4: Danh sách giảng viên của Bộ môn từ năm 2005 đến năm 2013

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

PGS,TS,NGUT. Nguyễn Trọng Cơ

Phó Giám đốc HVTC- Kiêm chức

2

TS. Nguyễn Tuấn Phương

Trưởng khoa SĐH – Kiêm chức

3

PGS.,TS. Giang Thị Xuyến

Phó khoa Kế toán – Kiêm môn

4

TS. Hoàng Đức Long

Vụ phó Vụ TCCB- BTC- Kiêm chức

5

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

Trưởng Bộ môn

6

ThS. Lê Thanh Hải

Giảng viên- Cựu Phó Bộ môn

7

ThS. Nguyễn Văn Bình

Giảng viên – Đã nghỉ hưu 3/ 2013

8

ThS. Vũ Viết Thựu

Giảng viên – Đã nghỉ hưu 10/ 2013

9

 ThS.NCS Phạm Thị Quyên

 Giảng viên

10

TS. Nguyễn Thị Thanh

 Phó trưởng bộ môn

11

TS. Hồ Thị Thu Hương

 Giảng viên

12

ThS.NCS Hoàng Thị Thu Hường

Giảng viên- Tuyển dụng 01/03/2008

13

ThS. Bùi Hà Linh

Giảng viên- Tuyển dụng 01/03/2008 đã chuyển công tác năm 2009

14

ThS.NCS. Đào Hồng Nhung

Giảng viên- Tuyển dụng 18/11/ 2009

15

ThS.NCS. Trần Đức Trung

 Giảng viên-  Tuyển dụng 1/2/2010

16

ThS. Nguyễn Trường Phương

Giảng viên- Tuyển dụng 1/12/ 2011

17

CN,CHV. Bạch Thị Thu Hường

Giảng viên- Tuyển dụng 17/12/ 2012

18

CN,CHV. Đinh Thị Việt Nga

Giảng viên- Tuyển dụng 24/11/ 2013

19

CN,CHV. Nguyễn Thành Đạt

Giảng viên- Tuyển dụng 24/11/2013

 

  1. Từ năm 2014 đến nay

 Trong điều kiện thay đổi căn bản về quy mô cũng như chương trình đào tạo của Học viện, chuyển từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, môn học Phân tích Tài chính doanh nghiệp thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, học trước hoặc song song với các môn học thuộc nhóm chuyên ngành và thời lượng 3 tín chỉ, tương đương 60 tiết cho các chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, thuế, tài chính quốc tế, ngân hàng, định giá tài sản, quản trị kinh doanh, maketing; Đối với các chuyên ngành chứng khoán, hải quan, tin học tài chính – kế toán môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp thuộc khối kiến thức bổ trợ để sinh viên tự chọn; các chuyên ngành bảo hiểm, tài chính công không học. Hiện nay, lực lượng giảng viên của Bộ môn là 15 người, trong đó có 4 giảng viên kiêm chức, kiêm môn và 11 giảng viên cơ hữu. Về trình độ giảng viên, Bộ môn có 3 Phó Giáo sư,  9 Tiến sĩ, 2 NCS đang thực hiện luận án theo tiến độ, 3 cao học viên. Ngày 14 tháng 1 năm 2014, Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ giảng dạy môn học Phân tích Kinh tế theo quyết định số 78/QĐ-HVTC của Giám đốc Học viện, đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức với Bộ môn trong điều kiện mới. Để kiện toàn về tổ chức, ngày 02/04/2014, Bộ môn đã được bổ nhiệm thêm TS. Phạm Thị Quyên làm Phó trưởng Bộ môn. Mặc dù nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Bộ môn tiếp cận với nhiều vấn đề mới, nhưng tập thể giảng viên của Bộ môn luôn phấn đấu phát huy nội lực, cộng tác chặt chẽ với các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để tạo đà để phát triển. Danh sách giảng viên hiện nay của Bộ môn được tổng hợp trong bảng 5

Bảng 5: Danh sách giảng viên của Bộ môn hiện nay

TT

 

Họ và tên

 

Chức danh
 

Trình độ
đào tạo

 

Chức vụ

 

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

1

Nguyễn Trọng Cơ

NGƯT, PGS, GVCC

Tiến sỹ

Giám đốc HVTC

GV kiêm chức

2

Nguyễn Tuấn Phương

GVC

Tiến sỹ

Trưởng khoa Sau đại học

GV kiêm chức

3

Nghiêm Thị Thà

PGS, GVC

Tiến sỹ

Trưởng BM,

Phó khoa TCDN

GV cơ hữu

4

Phạm Thị Quyên

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

GV cơ hữu

5

Nguyễn Thị Thanh

GV

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

GV cơ hữu

6

Giang Thị Xuyến

PGS, GVC

Tiến sỹ

 

GV kiêm môn

7

Hồ Thị Thu Hương

GV

Tiến sỹ

 

GV cơ hữu

8

Trần Đức Trung

GV

Tiến sỹ

 

GV cơ hữu

9

Hoàng Thị Thu Hường

GV

Thạc sỹ,NCS

 

GV cơ hữu

10

Đào Hồng Nhung

GV

Thạc sỹ,NCS

 

-

11

Nguyễn Trường Phương

GV

Thạc sỹ

 

-

12

Đinh Thị Việt Nga

GV

Cử nhân

 

-

13

Bạch Thị Thu Hường

GV

Cử nhân

 

-

14

Nguyễn Thành Đạt

GV

Cử nhân

 

-

 

Trải qua 30 năm từ khi thành lập Bộ môn đến nay các thế hệ lãnh đạo của Bộ môn được tập hợp trong bảng 6 sau đây:

Bảng 6: Danh sách lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức danh
 

Học vị

 

Chức vụ

 

Thời gian

 

1

2

3

4

5

1

Nguyễn Thế Khải

GVC

Tiến sỹ

Trưởng bộ môn

1985-2003

2

Nguyễn Văn Bình

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

1985-1995

3

 Vũ Viết Thựu

GVC

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

1987-2003

4

Hoàng Đức Long

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng bộ môn

1999 - 2001

5

 

Nguyễn Trọng Cơ

 

PGS, GVCC

 

Tiến sỹ

 

Phó Trưởng bộ môn

2002-2004

Trưởng bộ môn

2004-2008

6

Lê Thanh Hải

GV

Thạc sỹ

Phó trưởng BM

2003-2012

7

 

Nghiêm Thị Thà

 

PGS, GVC

 

Tiến sỹ

 

Phó trưởng BM

2006 - 2008

Trưởng BM

2008- nay

8

Nguyễn Thị Thanh

GV

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

2012- nay

9

Phạm Thị Quyên

GVC

Tiến sỹ

Phó trưởng BM

2014

 

II. Kết quả hoạt động của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp

         Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ giảng viên của Bộ môn, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế trước đây, nay là Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp luôn hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học được giao với chất lượng tốt.  Thành tích đạt được của Bộ môn trong các năm qua về: Đào tạo, Nghiên cứu khoa học; Xây dựng đội ngũ như sau:

2.1. Đào tạo

Từ khi thành lập Bộ môn đến nay, Bộ môn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy do Học viện giao, các giảng viên của Bộ môn cũng tham gia giảng và đào tạo các hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên hành nghề, giám đốc... cho các cơ sở đào tạo . Bộ môn đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Học viện Tài chính nói riêng, Ngành Tài chính và của hệ thống giáo dục nước nhà. Cụ thể:

- Đào tạo sinh viên đại học, cao đẳng của Học viện Tài chính và các Trường đại học khối kinh tế như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Công đoàn, Đại học Kinh tế Huế, Đại học Makettinh thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Hàng Hải, Viện Đại học Mở Hà Nội…..

- Tham gia đào tạo Kế toán trưởng, Kiểm toán viên hành nghề, Giám đốc doanh nghiệp... của Hội Kế toán, Kiểm toán viên hành nghề, các công ty kiểm toán, Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng thương mại, Ủy ban Chứng khoán...

- Tham gia đào tạo sau đại học của Học viện Tài chính và các trường đại học khối kinh tế

- Tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho nước bạn Lào.

Bộ môn luôn là địa chỉ tin cậy và có uy tín cho các Nghiên cứu sinh lựa chọn làm luận án tiến sĩ. Đã có nhiều thế hệ nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài Phân tích tài chính. Hiện nay, bộ môn đang có lực lượng đông đảo các nghiên cứu sinh sinh hoạt chuyên môn. Danh sách các nghiên cứu sinh hiện nay của Bộ môn được tổng hợp trong bảng 7 sau đây:

Bảng 7: Danh sách các Nghiên cứu sinh của Bộ môn hiện nay

STT

Họ và tên

Khóa học

Tên đề tài

Địa chỉ

1

Nguyễn Thị Hoa

2008-2012

 

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý TC tại các CTCKhoan VN

ĐH QTKD

2

Trần Thị Hiên

2010 -2015

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích năng lực tài chính của các DNNVV

CT NN

3

Đỗ Thị Nhan

2010-2015

Phân tích hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh HD trong điều kiện xã hội hóa giáo
dục và hội nhập quốc tế

ĐH Hải dương

4

Đào Ngọc Nam

2011-2015

Phân tích tình hình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

BGD&ĐT

5

Nguyễn Đăng Thuận

2012-2015

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty xây dựng thuộc Bộ Quốc Phòng

TCT 36

6

Mai Khánh Vân

2012-2015

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính cho các công ty cổ phần xây dựng niêm yết

HVTC

7

Nguyễn Hồng  Anh

2013- 2016

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các DNSX liên doanh với nước ngoài ỏ Việt Nam

ĐH KTKTCNo

8

 Nguyễn Thị Ngọc Lan

2013-2016

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp

 

Đại học KTKT CNo

 

9

Nguyễn Thị Lan Anh

2013-2016

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng cầu đường của Việt Nam

Viện ĐH Mở

10

Đàm Thanh Tú

 

2013- 2018

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

HVTC

11

Nguyễn Thanh Tuấn

 

2013- 2016

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chínhcủa các NHTM trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Khu CN Bắc Ninh

12

Nguyễn Thị Thu Trang

2013- 2016

Hoàn thiện phương pháp và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

MB

13

Dương Thu Minh 

 

2013 – 2016

Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam

ĐH Thái Nguyên

14

Hoàng Thị Thu Hường

 

2013-2016

Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam hiện nay

HVTC

15

Hoàng Thị Ngà

 

2013- 2016

Hoàn thiện phân tích thông tin kế toán phục vụ công tác quản trị trong các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam

ĐHHP

16

Trần Thị Ngọc Linh

 

2013-2016

Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép Khu vực miền Bắc

 

ĐH Thai nguyên

17

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2014- 2017

Phân tích khả năng sinh lợi tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

ĐH kinh tế Quy Nhơn

18

Bùi Văn Lâm

 

2014- 2017

Hoàn thiện công tác phân tích tài chính phục vụ công tác quản trị công ty tại các công ty cổ phần xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐH tài chính Quảng Ngãi

19

Nguyễn Lê Hoa

 

2014

-2017

Sử dụng công cụ phân tích trong giám sát tài chính đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Bộ Tài chính

 

2.2. Nghiên cứu khoa học

Thành quả nghiên cứu khoa học của Bộ môn từ khi thành lập đến nay được thể hiện qua hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo đã được công bộ.  Đến nay Bộ môn đã được nghiệm thu 5 cuốn giáo trình, 14 sách chuyên khảo và hệ thống bài tập cho Học viện Tài chính và các Trường Đại học khác, nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ, 18 đề tài cấp Học viện, và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo khoa học, hoàn thiện nội dung và chương trình giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp; Phân tích Tài chính doanh nghiệp, hiện nay Bộ môn đang biên soạn giáo trình Phân tích Kinh tế nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo của Học viện trong điều kiện mới.

Các công trình khoa học của Bộ môn đã được nghiệm thu, công bố và sử dụng trong thực tế được tập hợp trong bảng 8 theo 3 phần sau đây:

Bảng 8: Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học của Bộ môn đã được công bố

Bảng 8A. Giáo trình, sách

Năm xuất bản

Tên sách

Chủ biên

Nơi xuất bản

2005

Giáo trình Phân tích Tài chính doanh nghiệp

GS,TS.NGND. Ngô Thế Chi và TS. Nguyễn Trọng Cơ

NXB Tài chính

2006

Kế toán và phân tích chi phí – giá thành trong doanh nghiệp

TS. Nguyễn Trọng Cơ

NXB Tài chính

2009

Phân tích Tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

NXB Tài chính

 

2010

Phân tích tài chính doanh nghiệp- dùng cho các lớp không chuyên ngành

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

NXB Tài chính

2010

Đọc và Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

NXB Tài chính

2011

Hệ thống bài tập thực hành Phân tích tài chính doanh nghiệp

PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

NXB Tài chính

2013

Quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước lý luận – Thực tiễn

 PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ và PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

NXB Tài chính

2014

Phân tích kinh tế

PGS,TS.NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ và PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

 

Bảng 8B. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Tác giả

1998

Đổi mới kế toán một số suy nghĩ và giải pháp

 Kế toán,14,1998; T202-204

ThS. Nghiêm Thị Thà

2000

Một số trao đổi về phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 2000

ThS. Phạm Thị Quyên

2000

Một số trao đổi về Phân tích hoạt động kinh tế và Kế toán quản trị

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 2000

ThS. Phạm Thị Quyên

2002

Trao đổi về công tác phân bổ, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

 Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 6(62);2002; T91-93

ThS. Nghiêm Thị Thà

2002

Bàn thêm về nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp trong các doanh nghiệp hiện nay

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 5(61); T60-62

ThS. Nghiêm Thị Thà

2002

Chất lượng hoạt động của kiểm toán độc lập – Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế; 288/5;  T15-20

ThS. Nghiêm Thị Thà

2002

Trao đổi về hạch toán kế toán doanh thu theo chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 2(65); T45-47

ThS. Nghiêm Thị Thà

2004

Một số giải pháp cơ bản để tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp hiện nay

Tạp chí kinh tế phát triển Số 89; T22-24

ThS. Nghiêm Thị Thà

2004

Giải pháp tín dụng thúc đẩy phát triển các DN vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Thị trường Tài chính- Tiền tê Tháng 3/2004

CN. Hồ Thị Thu Hương

2004

Những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt nam

Tạp chí Kho bạc- số tháng 4/2004.

 

CN. Hồ Thị Thu Hương

2004

Mô hình tổ chức kế toán quản trị của một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 10(15); T32-34

ThS. Nghiêm Thị Thà

2004

Kế toán quản trị chi phí, doanh thu, kết quả của các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ xây dụng: Thực trạng và giải pháp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 5(10); T26-28

ThS. Nghiêm Thị Thà

2005

Phương pháp kế toán và phân tích tài chính của doanh nghiệp hỗ trợ công tác kiểm tra sau thông quan

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 3(32); T11-14

ThS. Nghiêm Thị Thà

2006

Hoàn thiện chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 7(36); T48-51

ThS. Nghiêm Thị Thà

2006

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 2006

ThS. Nguyễn Thị Thanh

2006

Nguyên tắc cân bằng tài chính trong việc đánh giá chính sách tài trợ của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2006

ThS. Phạm Thị Quyên

2007

Bàn về rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2007

ThS. Phạm Thị Quyên

2008

Hoàn thiện báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ các chủ thể quản lý

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 7(60); T36-38

TS. Nghiêm Thị Thà

2008

Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2008

ThS. Phạm Thị Quyên

2008

Lập dự phòng tổn thất tài sản - Mức độ tin cậy của các chỉ tiêu tài chính

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2008

ThS. Phạm Thị Quyên

2008

Bàn về bảng cân đối kế toán hợp nhất và phân tích bảng cân đối kế toán hợp nhất trong các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con

Tạp chí Nghiên cứu Hải Quan (2008)

ThS. Nguyễn Thị Thanh

2009

Trao đổi về các chỉ tiêu khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 11(76); T39-44

TS. Nghiêm Thị Thà

2009

Lựa chọn cho thuê tài chính trong xu thế đa dạng hóa các dịch vụ tài chính - ngân hàng

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 8(73);

ThS. Trần Đức Trung

2009

Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính trong tập đoàn kinh tế hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con ở Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2009)

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2009)

ThS. Nguyễn Thị Thanh

2010

Cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý từ hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 6(83); T33-39

TS. Nghiêm Thị Thà

2010

Báo cáo tài chính doanh nghiệp - Những vấn đề cần trao đổi

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2010

ThS. Phạm Thị Quyên

2010

Nợ của doanh nghiệp - Vấn đề cần trao đổi

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2010

ThS. Phạm Thị Quyên

2010

Vận dụng phương pháp Dupont để phân tích khả năng sinh lời ở Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2010)

ThS. Nguyễn Thị Thanh

2011

Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ - Những vấn đề đặt ra

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 8(97); T64-66

TS. Nghiêm Thị Thà

2011

Nhận diện và ngăn chặn rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 9(98); T47-51

ThS. Trần Đức Trung

2011

Thuế GTGT một luật chơi hai sân

Tạp chí Vàng và Tiền số 01/2011

TS. Nghiêm Thị Thà

2011

Quản trị rủi ro tài chính các tập đoàn kinh tế nhà nước – Thực trạng và nguyên nhân

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 12(101); T5-8

TS. Nghiêm Thị Thà

2011

Giải pháp tài chính đối phó với rủi ro tài chính tại các Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 12(101); T45-48

ThS. Trần Đức Trung

2011

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính trong các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán (số tháng 12/2011)

ThS. Đào Hồng Nhung

2012

Thực hiện thuế Giá trị gia tăng còn nhiều bất cập

Tạp chí kế toán và kiểm toán; 102; T36-38

TS. Nghiêm Thị Thà

2012

Vận dụng kỹ thuật Dupont phân tích khả năng sinh lời tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam

Tạp chí Tài chính, 2012

TS. Hồ Thị Thu Hương

2012

Bàn về các chỉ tiêu phân tích khái quát tài chính doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán; 6(107); T31-34

TS. Nghiêm Thị Thà

2012

Bàn về nhận diện rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2012)

ThS. Phạm Thị Quyên

2012

Phân tích khả năng sinh lời trong các Tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2012)

TS. Nguyễn Thị Thanh

2013

Sử dụng phương pháp dự báo và mô hình kinh tế lượng để phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu tại một số Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2013)

TS. Nguyễn Thị Thanh

2013

Phát triển quỹ bảo hiểm xã hội bền vững

Tạp chí NCTC Kế toán; 07(120); T40-43

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

2013

Hoạt động của các công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Tạp chí NCTC Kế toán; 07(120); T44-48

ThS. Trần Đức Trung

2013

Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Tạp chí NCTC Kế toán; 05(118);

ThS. Hoàng Thị Thu Hường

2013

Chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp – Cần công khai để minh bạch

Tạp chí Thanh tra; số 8/2013; T17-19

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

2013

An toàn quỹ BHXH Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp

Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13(382); T23-26

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

2013

Bàn về phương pháp phân tích khả năng sinh lời tại các CTCP thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2013

ThS. Phạm Thị Quyên

2013

Chỉ tiêu Phân tích rủi ro tài chính tại NHTM Cổ Phần Quân Đội

Tạp chí Thị trường Tài chính- Ngân hàng số tháng 7/2013

TS. Hồ Thị Thu Hương

2013

Phân tích Chính sách tài trợ tại các CTCP thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2013

ThS. Phạm Thị Quyên

2013

Bàn về các chỉ tiêu phân tích tình hình thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2013

ThS. Phạm Thị Quyên

2014

Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính với tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

Nghiên cứu Tài chính Kế toán, 2013

ThS. Phạm Thị Quyên

2014

Phát triển thị trường cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí NCTC Kế toán- số 2(127)2014

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

2014

Thuê tài chính – Lời giải cho bài toán vốn của các doanh nghiệp  nhỏ và vừa

Tạp chí NCTC Kế toán- số 3(128, T44-47. 2014

ThS. Trần Đức Trung

2014

Bàn về hệ thống chỉ tiêu tài chính để phân tích chính sách huy động vốn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam,

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán (2014)

TS. Nguyễn Thị Thanh

2014

Nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí NCTC Kế toán- số 10(135)2014

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

Bảng 8C. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước, nước ngoài

Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Tác giả

Địa điểm tổ chức hội thảo

2010

Hệ thống chỉ tiêu phân tích TCDN

TS. Nghiêm Thị Thà

Khoa TCDN - HVTC

2011

Đào tạo đại học theo học chế tín chỉ

TS. Nghiêm Thị Thà

Học viện Tài chính

2011

Quyết định thuê tài chính dưới tác động của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 

2012

Kinh nghiệm kiểm soát chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

ThS. Phạm Thị Quyên

Học viện Tài chính

2013

Đào tạo hệ vừa học vừa làm

PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà

Khoa GDTX – HVTC

Bảng 8D. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Nghiệm thu, xếp loại

2010

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp trong các doanh nghiệp thuộc ngành đóng tàu hàng hải

Học viện Tài chính

TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu, xuất sắc

2011

Đổi mới phương pháp dạy học môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Học viện Tài chính

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu, xuất sắc

2012

Hoàn thiện quy trình dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp theo học chế tín chỉ

Học viện Tài chính

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu, xuất sắc

2012

Phân tích tài chính tại Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh

Đã nghiệm thu, xuất sắc

2012

Phân tích tài chính đối với các DNNVV ở Việt nam – Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh và Ths,NCS. Phạm Thị Quyên

Đã nghiệm thu, xuất sắc

2012

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

 Bộ Tài chính

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ và TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu, Giỏi

2013

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các trường đại học và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

 Học viện Tài chính

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà và ThS. Hoàng Thị Thu Hường

Đã nghiệm thu (XS)

2013

Hoàn thiện phương pháp dự báo trong phân tích tài chính doanh nghiệp

 

Học viện Tài chính

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu (XS)

2013

Phân tích tài chính trong các Công ty Tài chính thuộc Tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh

Đã nghiệm thu (XS)

2013

Cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

ThS. Trần Đức Trung

Đã nghiệm thu (XS)

2013

Hoàn thiện quy trình phân tích rủi ro tài chính tại các CTTC thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước Việt Nam hiện nay

Học viện Tài chính

PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ĐVSN có thu

Học viện Tài chính

PGS,TS. Nghiêm Thị Thà

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các công ty Dược phẩm niêm yết ở Việt Nam

Học viện Tài chính

TS. Nguyễn Thị Thanh

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT

 

Học viện Tài chính

TS. Phạm Thị Quyên

 

Đã nghiệm thu (XS)

2014

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các ngân hàng thương mại

 

Học viện Tài chính

PGS.TS. Nghiêm Thị Thà

Chưa nghiệm thu

2014

Rủi ro tài chính đối với các DN bán lẻ ở Việt Nam. Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

TS. Trần Đức Trung

Chưa nghiệm thu

2014

Phân tích BCTC trong các doanh nghiệp cao su VIỆT NAM- Thực trạng và giải pháp

Học viện Tài chính

TS. Hồ Thị Thu Hương

Chưa nghiệm thu

                       

 

2.3. Xây dựng đội ngũ

- Bộ môn thường quan tâm bồi dưỡng giáo viên trẻ,  các giảng viên trẻ thuộc bộ môn luôn hoàn thành tập sự đúng tiến độ. Bộ môn luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt có thể giảng dạy cho hầu hết các đối tượng thuộc các hệ đào tạo trong và ngoài Học viện, tạo điều kiện để các giảng viên học tập, bồi dưỡng sau đại học trong nước và nước ngoài. Bộ môn luôn xác định giá trị cốt lõi của Bộ môn là trình độ chuyên môn và kỹ năng, phương pháp giảng dạy của giảng viên nên mỗi giảng viên đều phải luôn rèn luyện, tự học tập, nghiên cứu khoa học để đảm bảo uy tín cá nhân nhằm phát triển Bộ môn một cách bền vững. Tính đến nay, giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp có tiền thân là các Bộ môn: Tài vụ, Kế toán các ngành, Phân tích hoạt động kinh tế đã có 10 giảng viên đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ trong thời gian là giảng viên của Bộ môn; 3 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, 2 nghiên cứu sinh đang làm luận án theo tiến độ, trong đó có 1 nghiên cứu sinh tại Úc, tất cả các giảng viên của bộ môn đều có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Ngoài ra, Bộ môn cũng khuyến khích và tạo điều kiện để các giảng viên học tập, nâng cao trình độ về ngoại ngữ, lý luận chính trị, quản lý hành chính...

2.4. Khen thưởng của Bộ môn

Các thế hệ giảng viên của Bộ môn luôn tự hào là thành viên của Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liên tục, Bộ môn và các giảng viên của Bộ môn đã được Lãnh đạo Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước trao tặng các danh hiệu thi đua bậc cao như:

+ Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính các năm: 1999, 2002, 2005, 2010,2013

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ các năm: 2006, 2009, 2011

+ Huân chương Lao động hạng ba năm 2008

III. Hướng hoạt động của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp

   Phát huy truyền thống của các thế hệ thầy, cô giáo của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội,  nay là Học viện Tài chính, Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng lực lượng, nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong của Nhà giáo trong điều kiện hiện nay. Tập thể giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp quyết tâm xây dựng Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp thành một tập thể giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, luôn giữ đạo làm Thầy giáo, hội nhập khu vực và quốc tế tốt, cùng hướng tới tương lai của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp thuộc Khoa Tài chính doanh nghiệp thuộc Học viện Tài chính: Phát triển bền vững!

 Hà nội, ngày 8/12/2014

                                                                                                   TMBM

                                                                                                    Trưởng bộ môn

PGS., TS Nghiêm Thị Thà

 

 

 

 

Số lần đọc: 4067