ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ tư, 14/01/2015 - 13:37

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l¬ượng đào tạo. LCĐ TCDN sẽ kết hợp với BCN khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN

KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LCĐ KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------***---------

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

 

            Kính gửi: Ban chấp hành các Chi đoàn- Khoa Tài chính doanh nghiệp

 

Với mục đích nhằm phát triển phong trào NCKH của sinh viên khoa TCDN góp phần vào việc nâng cao chất l­ượng đào tạo.  LCĐ TCDN sẽ kết hợp với BCN khoa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên khoa TCDN với chủ đề:

“Giải pháp khắc phục khó khăn tài chính nhằm ổn định hoạt động kinh doanh của các DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay”

            - Quy định bài viết đăng kỷ yếu: Bài viết phải đ­ược đánh máy rõ ràng và ngắn gọn in trên khổ giấy A4, dài không quá 05 trang. Tác giả ghi rõ tên sinh viên, lớp và số điện thoại vào dư­ới tiêu đề của bài viết. Một sinh viên có thể viết nhiều bài khác nhau. Khi nộp bài viết, phải gửi kèm file mềm vào địa chỉ email: khoatcdn@gmail.com

            - Thời gian nộp bài viết: Hạn cuối cùng là ngày01 tháng 3 năm 2015

            - Địa điểm nộp bài viết: Văn phòng khoa TCDN (nộp qua các cô trực VPK)

- Bài viết được đăng trong Kỷ yếu khoa học sẽ đ­ược trả nhuận bút và đ­ược thư­ởng điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện Tài chính.       

            Để Hội thảo thu đư­ợc kết quả tốt, LCĐ TCDN đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thông báo chủ đề hội thảo, thời gian, địa điểm và tổ chức sinh hoạt chi đoàn để trao đổi về những vấn đề nghiên cứu. Mỗi Chi đoàn phải có ít nhất 3 bài viết.

 

                                                                                                TM/ BCH LCĐ TCDN

                                                                                                            Bí th­ư

           Nguyễn Tr­ường Giang     

Số lần đọc: 3305