Tiếng Việt | English
Thứ ba, 20/12/2016 - 10:35

Thời khóa biểu Hệ Đại học chính quy HKII - Năm học 2016 - 2017

- Thời khóa biểu giai đoạn 1 [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời khóa biểu giai đoạn 2 [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 9057