Tiếng Việt | English
Thứ hai, 20/03/2017 - 13:20

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Thanh Hương
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Phạm Thị Thanh Hương. Về đề tài: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính các bệnh viện công ở Việt Nam””.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ số 158/QĐ-HVTC ngày 23/02/2017.

Thời gian: 15h00 ngày 07/04/2017

Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 554