Tiếng Việt | English
Thứ hai, 03/07/2017 - 13:6

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Hà
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Hà về đề tài: “Sử dụng công cụ tài chính thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 62.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ 639/QĐ-HVTC ngày 06/06/2017

Thời gian: 15h00 ngày 17/07/2017.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3863