Tiếng Việt | English
Thứ hai, 08/05/2017 - 10:4

GEN A EDUCATION tuyển dụng
GEN A EDUCATION là tổ chức giáo dục hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục tài chính. Mục tiêu của chúng tôi là giúp học sinh và sinh viên chuẩn bị hành trang am hiểu tài chính cho những trách nhiệm, cơ hội và thách thức của tuổi trưởng thành. Hiện nay Gen A Education là đối tác chiến lược tại Việt Nam của chương trình giáo dục tài chính có bản quyền quốc tế MoneyTree dành cho học sinh 6 – 17 tuổi.

Tải file Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh tại ĐÂY

Tải file Tuyển dụng Giáo viên MoneyTree tại ĐÂY

Tải file Giới thiệu chương trình MoneyTree tại ĐÂY

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 341