Cơ hội việc làm
Thứ bảy, 25/03/2017 - 9:56

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

A. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Theo số liệu khảo sát năm 2016, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm là trên 96%.

B. Cơ hội, vị trí việc làm theo từng ngành

 1. Ngành Tài chính – Ngân hàng
Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn liên
quan đến Công tác quản lý, phân tích, hoạch định chính sách Quản lý Tài chính công;
Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải Quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế; Tài
chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Đầu tư Tài chính; Phân tích chính sách
Tài chính ở các cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ, các
Bộ, Ban, Ngành, Tổng cục, Uỷ ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng, Ban, trường học,
bệnh viện, bảo tàng, ngân hàng, kho bạc, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp
trong và ngoài nước,..
2. Ngành Kế toán
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận các công việc chuyên môn ở các
Bộ, Ban, Ngành, các Tổng cục, cục, Sở, Kho bạc, ngân hàng, các Vụ Kế hoạch Tài chính,
Vụ Chính sách tài chính,... Phòng (Ban) Kế toán, Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh tế,
Tổng công ty, các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế; làm thẩm định dự
án, tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; bảo
hiểm; chuyên gia tư vấn tài chính. Ngoài ra, còn có khả năng đảm nhận các công việc kiểm
toán viên, nhà tư vấn, chủ nhiệm, giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán trong và
ngoài nước (Big four); Làm việc ở các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước như thuế,
ngân hàng, kho bạc, tài chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương.
3. Ngành Quản Trị Kinh Doanh
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc quản trị như: quản trị sản xuất,
quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản
trị cung ứng, các hoạt động quản trị khác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh
tế. Làm Marketing, Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu, Quan hệ công chúng (PR),
Bán hàng và quản trị bán hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị quảng cáo, Nghiên cứu
Marketing, các hoạt động Marketing khác. Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung
ương đến địa phương.
4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan công quyền, các cơ quan hành chính sự
nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác tại các vị trí như: Vận hành, bảo trì và phát
triển hệ thống Tài chính kế toán và các hệ thống thông tin quản lý khác; Xây dựng các
phần mềm quản lý của đơn vị như: Quản lý Tài chính Kế toán, quản lý nhân sự, quản lý vật
tư - hàng hoá; Xây dựng, triển khai và bảo trì phần mềm tại các công ty phần mềm chuyên
nghiệp; Tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng hệ thống thông tin; Cán bộ kế toán của các
đơn vị.
5. Ngành Kinh tế
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về
kinh tế xã hội, phân tích tài chính và lựa chọn phương án, chiến lược đầu tư kinh doanh tại
các doanh nghiệp, Quản lý tài chính tại các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các sở ban ngành ở
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa
phương; các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từ Trung
ương đến địa phương. Ngoài ra, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại
Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các Bộ, Ban,
Ngành, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng,
các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương, tổng công ty, doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
6. Ngành Ngôn ngữ Anh
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên, nghiên cứu viên ngôn ngữ Anh và làm việc như
một biên/ phiên dịch chuyên nghiệp cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Sinh
viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính
cho các dự án đầu tư của nước ngoài, các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, hợp
tác quốc tế về lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ. Làm việc tại Cục quản lý nợ & Tài chính đối
ngoại - Bộ Tài chính, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính
trong và ngoài nước, các công ty đa quốc gia, các ngân hàng thương mại,…

Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các
trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước.

Số lần đọc: 725
Các bài đã đăng
Trang 1/1