Thông tin liên hệ

 

Thí sinh có thể liên hệ theo các hình thức sau:

1. Liên hệ trực tiếp qua điện thoại:

       + Số điện thoại di động (hotline 1): 0961 481 086
       + Số điện thoại di động (hotline 2): 0967 684 086
       + Số điện thoại cố định: 04 3836 2161

2. Liên hệ qua email: 
    Thí sinh gửi câu hỏi qua địa chỉ email: tuvantuyensinh2017@hvtc.edu.vn