ẢNH HOẠT ĐỘNG
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Thông báo
Thứ hai, 31/07/2017 - 9:48

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Học viện Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa TCDN

 

Độc lập  - Tự do – Hạnh Phúc

Số: 10-TB/BCNK

 

 

                   Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO CỦA KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

V/V TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 

Kính gửi: - Cố vấn học tập, Lớp trưởng các lớp CQ51/11 và 16 khoa TCDN

               - Toàn bộ sinh viên CQ51/11 và 16

       

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, khoa TCDN tổ chức lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp CQ51/11 và 51/16  khoaTCDN vào sáng Chủ nhật (20/08/2017). Để buổi lễ thành công tốt đẹp, BCN khoa yêu cầu Cố vấn học tập và Lớp Trưởng các lớp niên chế CQ51/11 và CQ51/16 khoa TCDN thông báo cho toàn bộ các thành viên lớp mình các thông tin cơ bản sau:

  1. Những sinh viên có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp của mình từ đại diện BGĐ Học viện Tài chính và BCN khoa TCDN sáng ngày 20/08/2017 tại hội trường 700 cần đăng ký với BCN khoa qua Lớp Trưởng lớp niên chế. Những sinh viên không bố trí được thời gian, hoặc không có nhu cầu nhận Bằng tốt nghiệp và Hồ sơ sinh viên sáng 20/08/2017 sẽ được nhận bằng và hồ sơ tại Văn phòng khoa, hoặc Ban Quản lý đào tạo (theo quy định của Học viện).
  2. Những sinh viên đã đăng ký nhận bằng và hồ sơ sáng 20/08/2017 cần có mặt tại Hội trường 700 vào 13h30 Thứ Bảy (ngày 19/08/2017) để nghe BCN khoa hướng dẫn quy trình, tiến hành Tổng duyệt lễ trao bằng; sau khi tổng duyệt, sinh viên sẽ trực tiếp ký, nhận Hồ sơ sinh viên từ Cố vấn học tập. Những sinh viên không tham gia tổng duyệt chiều 19/08 sẽ không được nhận bằng trên Hội trường 700 vào sáng chủ nhật (20/08/2017).
  3. Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc được mời Cha (hoặc Mẹ) tham dự lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp của khoa. Các sinh viên này cần xác nhận việc tham gia của phụ huynh với Văn phòng khoa (nếu có) chậm nhất vào 14h00 ngày 16/08/2017 để Ban Tổ chức chủ động bố trí chỗ ngồi.
  4. Sinh viên về nhận Bằng tự bố trí quần áo cử nhân cho buổi sáng 20/08/2017 (sinh viên có thể liên hệ với cô Nguyễn Thu Hà - Ban Công tác CTSV theo số điện thoại: 0906782982).
  5. Những vấn đề sinh viên cần giải đáp về buổi lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp của khoa, xin liên hệ với cô Thanh –VPK theo số điện thoại 0983 742 939, hoặc thầy Phạm Minh Đức – Bí thư LCĐ Khoa theo số điện thoại: 0963 530 816.

 

TM. BCN Khoa TCDN

Trưởng khoa

 

 

 

PGS,TS. Bùi Văn Vần

Số lần đọc: 1912
Trang 1/2